ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Европейска PATLIB мрежа

Ролята на PATLIB (PATent LIBrary) центровете е да подпомагат информационно развитието на националната индустрия, селско стопанство и търговия, като оказват съдействие и предоставят услуги както на МСП, научно-изследователските и академични среди, така и индивидуалните изобретатели в даден регион.
Важно предимство и е възможността ползвателите да получат компетентно съдействие на родния си език.

Мрежата на PATLIB центровете в Европа е създадена от националните патентни ведомства на страните членки на Европейската патентна организация (ЕПО) и регионалните PATLIB центрове, чийто брой към настоящия момент е 328.
Основната цел на мрежата PATLIB е да предостави възможност за лесно общуване и сътрудничество между тези центрове, насочено към подобряване на информационните услуги за обществеността.Към основните дейности на PATLIB центровете се отнасят:

 • предоставяне на документация за ИС;
 • съдействие при различните проучвания;
 • копирни услуги;
 • изпращане на документи – по пощата, факса, електронна поща;
 • извършване на проучвания (основни проучвания за нивото на техниката, новост, нарушения направата,

вкл. и тълкуване на резултатите);

 • мониторинг по предварително определена тема, на определен период от време;
 • съдействие при мероприятия, свързани с повишаване на информираността в областта на ИС.


Други възможни дейности са:

 • посредничество между клиентите и патентните представители;
 • съдействие за намиране на бизнес партньори;
 • съдействие при сключване на лицензионни договори;
 • публикуване на информационни материали.


Тенденцията в развитието на PATLIB центровете е превръщането им в центрове за подкрепа на иновациите чрез предоставяне на комплексни услуги, като патентни анализи, оценка на икономическата стойност на патентите и тяхната комерсиализация, мониторинг на дадени области и т.н.

България беше домакин на годишната конференция на патентноинформационните центрове в Европа - PATLIB2009

В периода 20-22 май 2009 г. България, в лицето на Патентното ведомство, беше домакин на годишната конференция на патентноинформационните центрове в Европа – PATLIB 2009, която се проведе в София, Kempinski Hotel Zografski. Всяка година конференцията се организира от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в сътрудничество с националното патентно ведомство на една от страните – членки на ЕПО. В течение на изминалите години тя се е утвърдила като едно от най-важните събития в областта на патентната информация, което предлага на всички участници в процеса на разпространение на информацията за индустриалната собственост възможност за срещи, ползотворни дискусии, обмяна на идеи и опит, оценка на постигнатите резултати и бъдещи тенденции в развитието на дейността им, както и за обучение и професионално развитие, установяване на контакти и разширяване на сътрудничеството между PATLIB центровете. Тази година конференцията се проведе под мотото "Развитие, основано на най-добрите практики".
Доказателство за интереса към събитието беше и фактът, че въпреки финансовите рестрикции в настоящия момент все повече оказващи влияние на дейността на публичната администрация, участниците, избрали да дойдат в София и да инвестират средства и време за поддържане на професионализма в сферата на патентната информация, бяха повече от 230 души – представители на 26 страни.
Програмата на конференцията включваше четири основни сесии, посветени на българския опит, на уменията и инструментите, използвани от центровете в тяхната дейност, на най-съвременните услуги, предоставяни от PATLIB центровете, и на въпроси, свързани с качеството на услугите, както и обучение и семинари, водени от експерти в областта на маркетинга, средствата за комуникация, процедурата хпо експертизата в ЕПВ, качеството на предоставяните от PATLIB центровете услуги, технологичния трансфер, популяризирането на патентната информация, качеството на патентните заявки, управлението на патентните портфолия, подкрепата за МСП и т.н.
По традиция по време на конференцията беше организирана съпътстваща изложба на информационни продукти, в която със свои щандове участваха българското Патентно ведомство, ЕПВ, националните патентни ведомства на Италия, Полша, Португалия, Румъния, фирмата Questel и Световната организация за интелектуална собственост – СОИС.
В словото си по повод закриването на конференцията Ричард Фламър, главен директор, Патентна информация, Европейско патентно ведомство, Виена, кайто говори и от името на президента на ЕПВ Алисън Бримлоу, обърна вниманието на участниците към въпроса – „Какво постигнахме през трите дни на конференцията? Имаме ли в главата си повече отговори, отколкото въпроси?” и припомни отново, че конференцията се провежда в условията на финансова криза, на преход, в който оцеляват най-здравите и силните и, че това ще изисква непрекъснати промени както в националните ведомства на страните - членки на Европейската патентна организация, така и в самата европейска Организация. След краткия обзар на представените теми на конференцията г-н Фламър се спря на въпроса за качеството на предоставяните услуги в областта на информацията и на бъдещото поколение PATLIB центрове и тяхните роля и място в системата на индустриалната собственост, като още веднъж дебело подчерта важността на сътрудничеството в областта на патентната информация и на това да се работи в мрежа, в екип.
По повод закриването на конференцията председателят на Патентно ведомство Костадин Манев изрази своята убеденост, че конференцията ще допринесе за развитието на патентната общност и на европейската патентна мрежа, част от която е и Българската мрежа за индустриална собственост (БМИС). Развитието и усъвършенстването на мрежата от PATLIB центрове е един от най-актуалните за разпространението на патентната информация, тъй като тя е средство, което може да помогне за излизане от икономическата криза, както и да допринесе за повишаване конкурентоспособността на европейската икономика в съвременния свят.
Домакин на следващата конференция - PATLIB2010, , която ще се проведе в периода 12-14 май 2010 г., ще бъде Дрезден, Германия.

Програма и презентации.
Адрес на Даниел Вълчев, заместник министър-председател и министър на образованието и науката по повод официалното откриване на PATLIB2009, състояло се на 20 май 2009 г., в зала "София" на Kempinski Hotel Zografski.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg