ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Събития

Патентно ведомство проведе в Бургас обучителни семинари по  проекта „Европейска мрежа на Автентичностите“ 

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство

Патентно ведомство проведе обучителни семинари в Търговище по проекта „Европейска мрежа на Автентичностите“ (29 и 30 юни 2023 г.)

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство

В рамките на два дни (29 и 30 юни) в Търговище се проведоха обучителни семинари по проекта „Европейска мрежа на Автентичностите", организирани от Патентно ведомство на България, съвместно с Община Търговище, която бе домакин на събитието, съобщиха от държавната институция.

Реализирането на семинарите, насочени към образователните институции, неправителствените организации и към местните изпълнителни и правоохранителни органи – представители на МВР, включително "Икономическа полиция", както и Агенция "Митници", е във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство и Община Търговище от 2 ноември 2022 г. 

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство

Фокусът бе върху запознаване на аудиториите със същността на европейската инициатива за гарантиране правата на притежателите върху обекти на индустриалната собственост. Акцентът на обучителните семинари беше поставен върху огромните вреди, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява на местното управление, бизнеса и на всеки отделен гражданин.

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство

Лекторите от Патентно ведомство обърнаха внимание на необходимостта от обединяване на усилията за предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа.

„Европейска мрежа на Автентичностите" е проект на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, в сътрудничество с Патентно ведомство на България, и цели да повиши осведомеността сред местните институции, бизнеса и обществеността в различните европейски градове както за стойността на индустриалната собственост като ценен бизнес актив, така и за последствията от нарушаването на тези права, водещи до икономически загуби за бизнеса и увреждащи правата на потребителите.

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство

Информационен ден по проекта „Европейска мрежа на Автентичностите“ се проведе в Бургас  (27 юни 2023 г.)

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Община Бургас, организира „Информационен ден“ за медиите, с цел представяне на проекта „Европейска мрежа на Автентичностите“ на Службата на ЕС за интелектуална собственост. Събитието се проведе на 27 юни 2023 г. в зала „Георги Баев“ в Културния център „Морско казино“ – Бургас.

Реализирането на „Информационния ден“ е във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Община Бургас от 21.12.2022 г.

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство

Фокусът на събитието беше върху запознаването на широката общественост със същността на европейската инициатива за гарантиране правата на притежателите върху обекти на интелектуалната собственост, чрез насърчаване закупуването на оригинални стоки и автентични продукти и обединяване на усилията за предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа.

Акцентът на „Информационния ден“ беше поставен върху огромните вреди, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява на местното управление, бизнеса и на всеки отделен гражданин.

Опитни експерти на Патентно ведомство на Република България, ангажирани с реализирането на инициативата, представиха информация и материали, свързани с целите, дейностите, заинтересованите групи и лица, както и очакваните резултати от инициативата.

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство

17 май 2023 г. - Информационен ден „Европейска мрежа за автентичности“ - Търговище

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Община Търговище, организираха медийно събитие „Информационен ден“ за представяне на проекта „Европейска мрежа за автентичности“. Събитието се проведе на 17 май 2023 г. в Славейковото училище – част от музейния комплекс в Търговище.

Фокусът бе върху запознаването на широката общественост със същността на европейската инициатива за гарантиране правата на притежателите върху обекти на интелектуалната собственост, чрез насърчаване закупуването на оригинални стоки и автентични продукти и обединяване на усилията за предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа. Акцентът на Информационния ден беше поставен върху огромните вреди, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява на местното управление, бизнеса и на всеки отделен гражданин.

Само уважавайки своята автентичност, своята същност, своята стойност, можем да вървим напред – и като индивидуални личности, и като местна общност, и като бизнес, и като творци.", каза кметът Дарин Димитров.

Опитни експерти на Патентно ведомство на Република България, ангажирани с реализирането на проекта, представиха информация и материали, свързани с целите, дейностите, заинтересованите групи и лица, както и очакваните резултати от проекта.

Реализирането на това събитие е във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Община Търговище от 02.11.2022 г.

Линк към събитието:
https://www.youtube.com/watch?v=pGsKsW6EwcI


Поредица от семинари се проведоха в София и Пловдив - сертифицирани градове на автентичността

След сертифицирането на Пловдив и София като първите български градове на автентичността в рамките на проект ECP8 „Европейска мрежа за автентичности“ и провеждане на информационна кампания през месец май, на 17 и 18 ноември 2021 г. в гр. Пловдив и на 19 и 22 ноември 2021 г. Патентно ведомство на Република България и общините Пловдив и София проведоха поредица от семинари във връзка с проект „Европейска мрежа за автентичности“ и борбата с фалшивите стоки и продукти.

В отделните събития взеха участие представители на двете общини, експерти от Патентно ведомство на Република България, местните медии, образователни и научно-изследователски институции, гражданите и представителите на бизнеса, както иправоохранителните органи и институциите на местно ниво, които са пряко ангажирани в борбата с фалшиви стоки и продукти.

Експерти на Патентно ведомство на Република България, ангажирани с реализирането на проекта, представиха информация и материали, свързани с обектите на индустриална собственост – процедури и производства, както и възможностите за електронно заявяване на услуги свързани с обектите. Основно наблегнаха на практически примери и казуси свързани с работата на различните институции в борбата с фалшивите стоки.

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство


22.11.2021 г. - Семинар във връзка с проект „Европейска мрежа за автентичности“ и борбата с фалшивите стоки и продукти към образованието в София

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, съвместно със Столична община, организира семинар във връзка с проекта „Европейска мрежа за автентичности“. Събитието ще се проведе на 22 ноември 2021 г. от 10:30 ч. в Триъгълната кула на Сердика, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 16.

Реализирането на това събитие е във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Столична Община от 18.11.2020 г., и е насочено към образователни и научно-изследователски институции, гражданите и представителите на бизнеса.

Фокусът на събитието ще бъде върху запознаването на широката общественост със същността на европейската инициатива за гарантиране правата на притежателите върху обекти на интелектуалната собственост чрез насърчаване закупуването на оригинални стоки и автентични продукти и обединяване на усилията за предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа. Акцентът ще бъде поставен върху огромните вреди, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява на местното управление, бизнеса и на всеки отделен гражданин.

Опитни експерти на Патентно ведомство на Република България, ангажирани с реализирането на проекта, ще представят информация и материали, свързани с обектите на индустриална собственост – процедури и производства, както и възможностите за електронно заявяване на услуги свързани с обектите.

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно заповед РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Ако желаете да присъстват на семинара, може да се включите като се регистрират на следния линк: https://forms.gle/xuU2hMQnFccfii8e7


19.11.2021 г. - Семинар във връзка с проект „Европейска мрежа за автентичности“ и борбата с фалшивите стоки и продукти с правоохранителните органи в София

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, съвместно със Столична община, организира семинар във връзка с проекта „Европейска мрежа за автентичности“. Събитието ще се проведе на 19 ноември 2021 г. от 10:30 ч., в Ларгото, гр. София, пл. Света Неделя (подлеза) от страната на ЦУМ (под куполите).

Реализирането на това събитие е във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Столична Община от 18.11.2020 г., и е насочено към правоохранителните органи и институциите на местно ниво, които са пряко ангажирани в борбата с фалшиви стоки и продукти.

Фокусът на събитието ще бъде върху запознаването на широката общественост със същността на европейската инициатива за гарантиране правата на притежателите върху обекти на интелектуалната собственост чрез насърчаване закупуването на оригинални стоки и автентични продукти и обединяване на усилията за предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа. Акцентът ще бъде поставен върху огромните вреди, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява на местното управление, бизнеса и на всеки отделен гражданин. Опитни експерти на Патентно ведомство на Република България, ангажирани с реализирането на проекта, ще представят информация и материали, свързани с обектите на индустриална собственост – процедури и производства, както и възможностите за електронно заявяване на услуги свързани с обектите.

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно заповед РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Ако желаете да присъстват на семинара, може да се включите като се регистрират на следния линк: https://forms.gle/VB8Z1xN5eQyd4jb47


18.11.2021 г. - Семинар във връзка с проект „Европейска мрежа за автентичности“ и борбата с фалшивите стоки и продукти с местните правноохранителни органи в Пловдив

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Община Пловдив, организира семинар във връзка с проекта „Европейска мрежа за автентичности“. Събитието ще се проведе на 18 ноември 2021 г. от 10:30 ч. в Малката раннохристиянска базилика на Филипопол, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 31 А.

Реализирането на това събитие е във връзка с изпълнението на дейностите,заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Община Пловдив от 22.12.2020 г., и е насочено към правоохранителните органи и институциите на местно ниво, които са пряко ангажирани в борбата с фалшиви стоки и продукти.

Фокусът на събитието ще бъде върху запознаването на широката общественост със същността на европейската инициатива за гарантиране правата на притежателите върху обекти на интелектуалната собственост чрез насърчаване закупуването на оригинални стоки и автентични продукти и обединяване на усилията за предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа. Акцентът ще бъде поставен върху огромните вреди, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява на местното управление, бизнеса и на всеки отделен гражданин.

Опитни експерти на Патентно ведомство на Република България, ангажирани с реализирането на проекта, ще представят информация и материали, свързани с обектите на индустриална собственост – процедури и производства, както и възможностите за електронно заявяване на услуги свързани с обектите.


17.11.2021 г. - Семинар във връзка с проект „Европейска мрежа за автентичности“ и борбата с фалшивите стоки и продукти към образованието в Пловдив

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Община Пловдив, организира семинар във връзка с проекта „Европейска мрежа за автентичности“. Събитието ще се проведе на 17 ноември 2021г. от 10:30 ч. в Малката раннохристиянска базилика на Филипопол, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 31 А.

Реализирането на това събитие е във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Община Пловдив от 22.12.2020 г. и е насочено към образователни и научно-изследователски институции, гражданите и представителите на бизнеса.

Фокусът на събитието ще бъде върху запознаването на широката общественост със същността на европейската инициатива за гарантиране правата на притежателите върху обекти на интелектуалната собственост чрез насърчаване закупуването на оригинални стоки и автентични продукти и обединяване на усилията за предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа. Акцентът ще бъде поставен върху огромните вреди, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява на местното управление, бизнеса и на всеки отделен гражданин.

Опитни експерти на Патентно ведомство на Република България, ангажирани с реализирането на проекта, ще представят информация и материали, свързани с обектите на индустриална собственост – процедури и производства, както и възможностите за електронно заявяване на услуги, свързани с обектите.


Информационни дни в София и Пловдив - сертифицирани градове на автентичността

След сертифицирането на Пловдив и София като първите български градове на автентичността в рамките на проект ECP8 „Европейска мрежа за автентичности“, на 27 и 28 май 2021 г. Патентно ведомство на Република България и общините Пловдив и София проведоха своите медийни събития за стартиране на проекта.
Участие взеха представители на двете общини, експерти от Патентно ведомство на Република България, локални медии, представители на местния бизнес и на различни неправителствени организации.
Експерти от ведомството представиха проекта и запознаха обществеността с целите, очакваните резултати и предстоящите дейности, както и с темата за нарушаване правата върху обектите на интелектуална собственост и предотвратяване фалшифицирането на нейните стоки и услуги.
Кампанията за повишаване на осведомеността, протичаща под общия слоган на Европейската мрежа за автентичности „Автентичността е вечна!“, ще продължи през цялата 2021 г.
Проведените медийни събития бяха първите от поредицата дейности, свързани с интелектуалната собственост, които ще се реализират в София и Пловдив през следващите две години.
Чрез този проект Патентното ведомство, в сътрудничество със заинтересованите страни, ще помогне за изграждането на европейска мрежа от сертифицирани автентичности, където могат да се споделят най-добрите практики, насочени към спазването на правата върху обекти на интелектуалната собственост и свързани с насърчаване закупуването на оригинални стоки и предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа.

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство


28 май 2021 г. - Информационен ден „Европейска мрежа за автентичности“ - София

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, съвместно със Столична Община, организират медийно събитие „Информационен ден“ за представяне на проекта „Европейска мрежа за автентичности“.Събитието ще се проведе на 28 май 2021г. от 11:00 ч. в Ларгото, гр. София, пл. Света Неделя (подлеза) от страната на ЦУМ.

Реализирането на това събитие е във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Столична Община от 18.11.2020 г.

Фокусът на събитието ще бъде върху запознаването на широката общественост със същността на европейската инициатива за гарантиране правата на притежателите върху обекти на интелектуалната собственост, чрез насърчаване закупуването на оригинални стоки и автентични продукти и обединяване на усилията за предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа. Акцентът на Информационния ден ще бъде поставен върху огромните вреди, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява на местното управление, бизнеса и на всеки отделен гражданин.

Опитни експерти на Патентно ведомство на Република България, ангажирани с реализирането на проекта, ще представят информация и материали, свързани с целите, дейностите, заинтересованите групи и лица, както и очакваните резултати от проекта.


27 май 2021 г. - Информационен ден „Европейска мрежа за автентичности“ - Пловдив

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Община Пловдив, организира медийно събитие „Информационен ден“ за представяне на проекта „Европейска мрежа за автентичности“. Събитието ще се проведе на 27 май 2021 г. от 14:30 ч. в Дома на културата „Борис Христов“, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №15.

Реализирането на това събитие е във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Община Пловдив от 22.12.2020 г.

Фокусът на събитието ще бъде върху запознаването на широката общественост със същността на европейската инициатива за гарантиране правата на притежателите върху обекти на интелектуалната собственост, чрез насърчаване закупуването на оригинални стоки и автентични продукти и обединяване на усилията за предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа. Акцентът на Информационния ден ще бъде поставен върху огромните вреди, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява на местното управление, бизнеса и на всеки отделен гражданин.

Опитни експерти на Патентно ведомство на Република България, ангажирани с реализирането на проекта, ще представят информация и материали, свързани с целите, дейностите, заинтересованите групи и лица, както и очакваните резултати от проекта.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg