ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Предварителна диагностика на интелектуалната собственост - IP scan

Патентно Ведомство

Услугата за предварителна диагностика на интелектуалната собственост (IP Scan) е една от услугите, за които можете да получите безвъзмездна помощ от Фонда за подкрепа на МСП „Ideas Powered for Business“. Фондът е инициатива на Европейската комисия, която се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в сътрудничество с Патентно ведомство на Република България. Тази услуга позволява на МСП да разберат какви рискове могат да поемат (напр. чрез трудови договори, споразумения за изработка, дистрибуция, лицензиране и т.н.) и как да се справят с тях.

Предварителната диагностика е ключова при изграждането на стратегията за интелектуална собственост (ИС) на вашето МСП. Експерти по ИС, преминали специално обучение за извършване на услугата, анализират бизнес модела, продуктите и/или услугите на вашето МСП, за да формулират стратегия за ИС, конкретно предназначена за потребностите на вашето МСП.

IP Scan обхваща всички права на интелектуална собственост (марки, дизайни, патенти, полезни модели, сортове растения, географски указания), дори права, които са нерегистрирани/не подлежат на регистрация (авторски права, търговски тайни), както и дружествени наименования и имена на домейни.

Забележка:

Услугата за предварителна диагностика на интелектуалната собственост не представлява правна услуга, това е консултантска услуга, предоставена от Фонда за МСП.

Преди да кандидатствате за Фонда за МСП, може да се запознаете с поканата за представяне на предложения и секцията с често задавани въпроси.

За да се възползвате от финансовата подкрепа при заявяване на услугата е необходимо да следвате следните стъпки:

1. Подайте заявление към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

Дейностите свързани с IP Scan се покриват от Ваучер 1.Подробна информация за списъка с необходимите документи, релевантни образци, както и стъпките, които следва да предприемете, за да кандидатствате можете да намерите на следния линк: https://www.euipo.europa.eu/discover-ip/sme-fund/overview?mtm_campaign=ip-bg.

2. Изчакайте одобрение

След като подадете своето заявление, изчакате да получите положително решение за отпускане на безвъзмездни средства и съответния Ваучер 1. Резултатът от оценката и решението за отпускане на безвъзмездни средства ще Ви бъдат надлежно съобщени по имейл на електронната поща на лицето за контакт, посочено във формуляра за кандидатстване за Фонда за МСП. Отговорност на кандидата е да предостави актуални адреси на електронни пощи

3. Изберете експерт

От списъка с одобрени външни експерти, изберете експерт, който желаете да извърши услугата предварителна диагностика на интелектуалната собственост (IP Scan) в полза на вашето дружество.   

4. Заявление за IP Scan към Патентно ведомство на Република България и копие на Ваучер от Фонда за МСП, издаден Ви от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), следва да изпратите на имейл [email protected].   

Заявлението следва да съдържа:   

1) Наименованието на дружеството в чиято полза ще се извърши услугата.
2) Управителят на дружеството или друго лице за контакт.   
3) Телефон за връзка, имейл и адрес за кореспонденция.   
4) Номера на решението за отпускане на безвъзмездни средства, както и прикачено самото решение.   
5) Името на избрания от Вас експерт.  

Вашият ваучер ще бъде активиран от деня на подаване на заявлението.

5. Патентно ведомство ще уведоми избрания от Вас експерт по интелектуална собственост и ще му предостави вашите данни за контакт.

6. Експертът ще се свърже с Вас и ще Ви информира за цената, начина на плащане и срока за изпълнение, както и за всички останали детайли, касаещи услугата. На експертът ще бъде предоставен пакет от документи, които следва да бъдат попълнени.

7. Експертът ще изготви доклад, съдържащ констатациите от анализа и препоръки за това как да интегрирате стратегията за ИС в бизнес плана на дружеството си.

8. Патентно ведомство ще осъществи проверка на качеството на доклада.

9. Възстановяване на средствата от страна на СЕСИС

Заедно с доклада ще получите и доказателство за плащане съдържащо:

 • Дата на приключване на услугата.
 • Сумата на направените разходи за извършване на услугата.
 • Този документ следва да прикачите към формуляра, наличен във Вашия профил към Фонда за МСП, за да получите възстановяване на таксите за услугата от СЕСИС.
  icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
  Е-Услуги
  Контакт с нас 02/9701 321
  [email protected]