ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Предварителна диагностика на интелектуалната собственост - IP scan

Патентно Ведомство

Услугата „Предварителна диагностика на интелектуалната собственост“ (IP Scan) е една от услугите, за които можете да получите безвъзмездна помощ от Фонда за подкрепа на МСП „Ideas Powered for Business“. Фондът е инициатива на Европейската комисия, която се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в сътрудничество с Патентно ведомство на Република България. Тази услуга позволява на МСП да разберат какви рискове могат да поемат (напр. чрез трудови договори, споразумения за изработка, дистрибуция, лицензиране и т.н.) и как да се справят с тях.

Предварителната диагностика е ключова при изграждането на стратегията за интелектуална собственост (ИС) на вашето МСП. Експерти по ИС, преминали специално обучение за извършване на услугата, анализират бизнес модела, продуктите и/или услугите на вашето МСП, за да формулират стратегия за ИС, конкретно предназначена за потребностите на вашето МСП.

IP Scan обхваща всички права на интелектуална собственост (марки, дизайни, патенти, полезни модели, сортове растения, географски указания), дори права, които са нерегистрирани/не подлежат на регистрация (авторски права, търговски тайни), както и дружествени наименования и имена на домейни.

През 2024 стартира нова услуга в рамките на Ваучер 1 – IP Scan Enforcement - Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост. Новата услуга е насочена към малки и средни предприятия (МСП), които предполагат, че друга страна е нарушила техните права на интелектуална собственост, или МСП, обвинени в нарушаване на права на интелектуална собственост от друга страна.

Услугата IP Scan Enforcement - Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост включва преглед на текущата ситуация с нарушаване на ИС във Вашата компания заедно с избрания от Вас външен експерт.

Ще научите какво да правите, ако някой нарушава Вашите права на интелектуална собственост или ако търговската Ви тайна е била разкрита на трети страни. Ще откриете как да избегнете нарушаването на правата на другите и как да действате при конфликт на права на ИС с конкурент или потенциален партньор.

Ще имате възможност да изготвите ясна стратегия за прилагане на ИС за Вашата компания – как да наблюдавате пазара за нарушения на права Ви върху интелектуална собственост, как да се възползвате съществуващите инструменти за защита на ИС и релевантните органи и служби.

Ще бъдете информирани за възможните финансови последици при нарушаване на правата върху ИС и т.н.

Забележка:

Услугата за предварителна диагностика на интелектуалната собственост и диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост не представляват правна услуга, те представляват консултантска услуга, предоставена от Фонда за МСП.

Преди да кандидатствате за Фонда за МСП, може да се запознаете с поканата за представяне на предложения и секцията с често задавани въпроси.

За да се възползвате от финансовата подкрепа при заявяване на услугата е необходимо да следвате следните стъпки:

1. Подайте заявление към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

Дейностите свързани с IP Scan и IP Scan Enforcement се покриват от Ваучер 1. Подробна информация за списъка с необходимите документи, релевантни образци, както и стъпките, които следва да предприемете, за да кандидатствате можете да намерите на следния линк: https://www.euipo.europa.eu/discover-ip/sme-fund/overview?mtm_campaign=ip-bg.

Моля да обърнете внимание, че за Ваучер 1 услугите IP Scan (предварителна диагностика на ИС) и IP Scan Enforcement (диагностика на правоприлагането на ИС) не могат да се заявят в рамките на една и съща заявка. Можете да кандидатствате за втората услуга в последващо заявление (Последователността на заявяване на услугите не е от значение. Можете да поискате IP Scan Enforcement и след това IP Scan или обратното). Това е единственият ваучер, който може да бъде поискан повече от веднъж.

2. Изчакайте одобрение

След като подадете своето заявление, изчакайте да получите положително решение за отпускане на безвъзмездни средства и съответния Ваучер 1. Резултатът от оценката и решението за отпускане на безвъзмездни средства ще Ви бъдат надлежно съобщени по имейл на електронната поща на лицето за контакт, посочено във формуляра за кандидатстване за Фонда за МСП. Отговорност на кандидата е да предостави актуални адреси на електронни пощи.

3. Изберете експерт

От съответния списък с одобрени външни експерти, изберете експерт, който желаете да извърши услугата „Предварителна диагностика на ИС“ (IP Scan) или „Диагностика на правоприлагането на ИС“ (IP Scan Enforcement) в полза на Вашето дружество.   

4. Попълнете съответното заявление за IP Scan или IP ScanEnforcement и го изпратете към Патентно ведомство на Република България, заедно с копие на Ваучер от Фонда за МСП, издаден Ви от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), на имейл services@bpo.bg.  

Заявлението следва да съдържа:   

1) Наименованието на дружеството в чиято полза ще се извърши услугата.
2) Управителят на дружеството или друго лице за контакт.   
3) Телефон за връзка, имейл и адрес за кореспонденция.   
4) Номера на решението за отпускане на безвъзмездни средства, както и прикачено самото решение.   
5) Името на избрания от Вас експерт.  

Вашият ваучер ще бъде активиран от деня на подаване на заявлението.

5. Патентно ведомство ще уведоми избрания от Вас експерт по интелектуална собственост и ще му предостави вашите данни за контакт.

6. Експертът ще се свърже с Вас и ще Ви информира за цената, начина на плащане и срока за изпълнение, както и за всички останали детайли, касаещи избраната от вас услуга. На експертът ще бъде предоставен пакет от документи, които следва да бъдат попълнени.

7. Експертът ще изготви доклад, съдържащ констатациите от анализа и препоръки според вида на услугата която сте избрали.

8. Патентно ведомство ще осъществи проверка на изготвения доклад.

9. Възстановяване на средствата от страна на СЕСИС

Заедно с доклада ще получите и доказателство за плащане съдържащо:

Дата на приключване на услугата.

Сумата на направените разходи за извършване на услугата.

Този документ следва да прикачите към формуляра, наличен във Вашия профил към Фонда за МСП, за да получите възстановяване на таксите за услугата от СЕСИС.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg