ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Община Бургас

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство
Патентно Ведомство

Община Бургас е четвъртата сертифицирана българска община, в рамките на европейския проект за сътрудничество (ECP8) „Европейска мрежа за Автентичности“.

Община Бургас граничи с Черно море, като обгражда големия Бургаски залив. В близост до морския бряг се намират езерата Атанасовско, Поморийско, Мандренско и Бургаско (Вая), които образуват най-голямата група от крайморски езера в България -

уникална с изключителното си биологично разнообразие. Оттук минава „Виа Понтика” - един от основните пътища за миграция на европейските прелетни птици.

Бургас има изключително благоприятно геостратегическо положение и предлага на инвеститорите уникални възможности за комуникация. В града се намира най-голямото товарно пристанище в страната. Международно летище - Бургас, на което предстои разширяване, обслужва над два милиона пътници годишно.
През Бургас минава Общоевропейският транспортен коридор №8, чрез който се осъществява най-кратката сухоземна връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие.

Природо-географската и климатична характеристика на общината е подходяща за развитие на селскостопанска дейност. Наличието на красива плажна ивица, защитени територии, биоразнообразие, културно наследство и богата фестивална програма, е предпоставка за развитието на всякакъв вид туризъм.

Градът е важно средище на морския туризъм с много удобства и връзки към курортите от Южното черноморие. Курортният комплекс се обогатява от наличието на Бургаските минерални бани /на 15 км. от града/, които са един от най-древните български балнеологични центрове.

Девизът на Бургас е„Вечен като морето”!".

След подписан Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Община Бургас, в сътрудничество с различни заинтересовани страни, през следващите две години ще се проведат поредица от дейности за повишаване на осведомеността, свързани с интелектуалната собственост.

Меморандум за разбирателство - Бургас

Община Бургас

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg