ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

EasyFiling - заявки за търговски марки

EasyFiling - новият формуляр на СЕСИС за електронно подаване на заявки за търговски марки, предназначен специално за МСП

Патентно Ведомство

На 18 януари Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/ пусна новия си формуляр за електронно подаване на заявки, предназначен за директни заявители (обикновено малки предприятия и индивидуални предприемачи) от Европейското икономическо пространство.

EasyFiling е ново и удобно приложение за мобилни устройства, което съчетава изкуствен интелект и най-новите технологии, с цел улесняване на електронното подаване на файлове на директни заявители. Тези, които за първи път подават документи, имат малки или никакви познания за процеса на заявяване на марка на ЕС, ще бъдат насочвани по начин, който трябва да предотврати грешки и да избегне забавяне при регистрацията на тяхната марка. Интерактивният виртуален асистент ще улеснява, наред с други неща, избора на предварително одобрени термини на стоки и услуги и ще помага на неопитните заявители да разберат рисковете от конфликт със сходни, предварително регистрирани търговски марки.

Ако сте представител на бизнеса, който кандидатства за търговска марка за първи път, ви препоръчваме да изпробвате новата услуга и да предоставите обратна връзка за вашия опит.

Новият инструмент EasyFiling е достъпен оттук:https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business

Можете да задавате въпроси на следната електронна поща:information@euipo.europa.eu.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg