ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обща информация

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/ EUIPO) се намира в гр. Аликанте (Испания) и е създадена на 15 март 1994 г.

СЕСИС ( ОХИМ/OHIM – Organization of Harmonization of Internal Market до 26 март 2016 г.) е създадена като децентрализирана агенция на Европейския съюз, която е ангажирана със защита правата на интелектуалната собственост (ИС) на бизнеса и иноваторите в ЕС.

Дейността на СЕСИС е свързана и с хармонизирането на практиките в производствата по закрила на обектите на ИС пред СЕСИС и службите на страните - членки на ЕС.

Службата администрира правата върху търговските марки и промишлените дизайни, регистрирани за територията на ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2017/1001.

СЕСИС се ползва с правна, административна и финансова независимост. Дейността на СЕСИС се координира от Управителния съвет и Комитета за бюджет и финанси. Регламент (ЕС) 2017/1001 (EUTMR) определя основните правила, уреждащи създаването и изпълнението на бюджета на Службата. СЕСИС спазва най-високите стандарти за прозрачност и отчетност, като изготвя редица официални финансови отчети, които могат да бъда намерени на официалния сайт на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост – www.euipo.europa.eu

От 2012 г. насам СЕСИС отговаря за Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост.

В структурата на СЕСИС влизат и апелативните състави. Те се произнасят по обжалване на решения, взети на първа инстанция. Решенията на апелативните състави подлежат на обжалване пред Общия съд на ЕС, които, от своя страна, се обжалват пред Съда на Европейския съюз. Апелативните състави са независими при постановяването на решенията си.

Част от структурата на СЕСИС е и Академията, която е създадена през май 2011 г. с мисия да обучава служители на Службата, на ведомствата на страните-членки, както и на всички заинтересовани потребители в областта на интелектуалната собственост.

СЕСИС работи в тясно сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO) и Европейското патентно ведомство (ЕПВ/EPO).

Европейското и международното сътрудничество са съществена и неразделна част от дейността на Службата.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg