ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Списък с одобрени външни експерти извършващи услугата - предварителна диагностика на интелектуалната собственост (IP Scan)

Име на експерта                     Статус                             Телефон       e-mail:
Аглика Иванова Външен експерт

+359 878 162 065

office@ipconsulting.eu

Антоанета Търпанова Външен експерт

+359 886 898 255

at@tarpannova.com

Беанета Василева Външен експерт

+359 884 452 240 

betina_law@hotmail.com

Васил Павлов Външен експерт

+359 2 980 07 27

vpavlov@pavlov-law.com

Виктория Чорбаджийска Външен експерт

+359 892 212 047

victoria.n.angelova@gmail.com

Владислава Пачева Външен експерт

+359 896 988 275

 vladislava__petrova@abv.bg                        
Гергана Димитрова Външен експерт

+34 665 787 251

gergana@adoraip.com

Димитър Илиев Външен експерт

+359 894 395 661

office@dimitariliev.eu

Екатерина Савова Външен експерт

+359 888 682 906

mail@bulinvent.com

Елена Милър Външен експерт
Емил Тумбев Външен експерт

+359 889 780 828

emil.tumbev@dpc.bg

Ива Семенкова Външен експерт

+359 888 002 363

ask@questionmarks.eu

Иван Иванов Външен експерт

+359 2 816 20 60

ivanivanov@ipconsulting.eu

Ивета Плачкова Външен експерт

+359 889 673 155

iplachkova@manevandpartners.com

Ина Димова Външен експерт

+33 6 43 73 46 59

dimova.ipr@gmail.com

Камен Гогов Външен експерт
Константин Тахтаджиев Външен експерт

+359 2 858 03 45

tahtad@ktpatent.com

Красимира Кадиева Външен експерт

+359 882 308 670

k.kadieva@kadievaip.com

Лазарина Мутафчиева Външен експерт

+359 896161 871

l.moutafchieva.lm@gmail.com

Любомира Евтимова Външен експерт
Магдалена Радулова Външен експерт

+359 888 587 295

m.radulova@eurotone.bg

Милена Модева Външен експерт

+359 888 644 492

milena@modeva-legal.com

Милена Табакова Външен експерт
Мирослав Стойнов Външен експерт

+359 888 682 906

mail@bulinvent.com

Момчил Лазаров Външен експерт

+ 359 2980 07 27

mlazarov@pavlov-law.com

Никол Таскова Външен експерт

+359 896 745 917

n.taskova@manevandpartners.com

Огнян Янков Външен експерт
Олга Сиракова Външен експерт

+359 2 965 51 05

+359 2 965 51 01

olga.sirakova@interius.bg

Павлина Йончина Външен експерт

+359 895 424 599

yonchina@gmail.com

Петър Калпакчиев Външен експерт

+359 888 933 170

pkalpakchiev@outlook.com

Росица Георгиева Външен експерт

+359 899 328 856

ask@questionmarks.eu

Самуил Бенатов Външен експерт

+359 2 973 3610

office.sofia@benatov.biz

Севдалина Дрехемовa Външен експерт

+359 2 980 07 27

sdrehemova@pavlov-law.com

Силвия Тодорова Външен експерт

+359 897 852 628

trademarks@todorov-lawoffice.com

Стоян Сираков Външен експерт

+359 2 965 51 01

stoyan.sirakov@interius.bg

Теодора Лалова Външен експерт

+359 883 788 533

ipinthespotlight@gmail.com

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg