ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Община Пловдив

Патентно Ведомство

Община Пловдив стана втората сертифицирана българска община на 22 декември 2020 г., в рамките на европейския проект за сътрудничество (ECP8) „Европейска мрежа за Автентичности“.

Пловдив, Европейска столица на културата през 2019 г., е вторият по големина град в България. Това е град с над 8000 години история. Пловдив бързо се превръща в най-динамичния и развит град и център на Южна България. Икономиката му е добре развита и диверсифицирана, което включва комбинация от индустрия, услуги, туризъм и информационни технологии.

В Пловдив се провеждат много културни събития: Международният панаир, Международният театрален фестивал „Сцена на кръстопът“, „Капана фест“, „Нощ на Пловдив“, музикалният форум „Звуците на вековете“, международният фолклорен фестивал „Пловдив " и други.

Мотото на Пловдив е „Древен и вечен“, съдържа се и в герба на града.

След подписан Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Община Пловдив, в сътрудничество с различни заинтересовани страни, през следващите две години ще се проведат поредица от дейности за повишаване на осведомеността, свързани с интелектуалната собственост.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg