ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Съобщения

Информационно издание на Централноевропейските и балтийските държави (CEBS) към СОИС

Безплатният инструмент на СОИС за диагностика на интелектуална собственост с адаптация на български език

Патентно Ведомство

Патентно ведомство информира заинтересованите, че WIPO IP Diagnostics вече е преведен и на български език. Работата с инструмента за диагностика на интелектуалната собственост е улеснена максимално. В първия раздел се задават няколко предварително въпроса относно бизнеса на малките и средни предприятия, за да се адаптират автоматично останалите въпроси. След попълването на отделните раздели се генерира доклад, който дава препоръки и допълнителна информация относно интелектуалната собственост и конкурентоспособността на бизнеса.

WIPO IP DIAGNOSTICS, който стартира през 2021 г. е безплатен инструмент за диагностика, предназначен да помогне на малките и средни предприятия да идентифицират своите активи, свързани с интелектуалната собственост, и да определят как да ги защитават, управляват и използват, за да отключат нови бизнес възможности.

Достъпът до инструмента за диагностика на СОИС/WIPO е свободен на сайта на Световната организация за интелектуална собственост ТУК.

Световната организация за интелектуална собственост с нови услуги за потребителите

Уважаеми потребители,

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) съобщава, че Отделът за подпомагане на малките и средни предприятия ( МСП) и предприемачество към Департамента за развитите страни и сраните в преход е стартирал нов и изцяло актуализиран уебсайт относно интелектуалната собственост (ИС) и бизнеса. Страницата е достъпна на всичките шест езика на ООН и съдържа изключително полезна и практическа информация, като всеки, който проявява интерес, може да я посети.

Този сайт върви ръка за ръка с раздела относно ИС и значението ѝ за университетите и академичната общност

От СОИС представят и бета версия на нов инструмент, предназначен да подпомага МСП при извършване на базово определяне на техните активи в областта на ИС и използването и защитата на отделните обекти. Достъп до инструмента може да получите на сайта на СОИС.

Втори Roving семинар на WIPO

Уважаеми потребители,

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO) отправя покана за участие в серията онлайн Roving семинари -част от инициативата за запознаване с услугите на СОИС в областта на интелектуалната собственост (ИС). Сесията ще се проведе на 25 юни 2020 г. от 10:00до 11:30 часа. Експерти на СОИС ще запознаят участниците със следните теми:

  • -Международни системи за регистрация на права върху обекти на ИС;
  • -WIPO PROOF;
  • -Възможни механизми за решаване на спорове относно права в областта на ИС, спорове във връзка с технологии и имена на домейни;
  • -Бази данни относно права на ИС и технологии;
  • -Порталът на СОИС относно права на ИС.

Семинарът е безплатен и ще се проведе на английски език. Всеки, който проявява интерес, може да участва, като се регистрира на следния линк:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1536728435881507088

Нова онлайн услуга WIPO PROOF на Световната организация за интелектуална собственост

СОИС официално стартира новата си цифрова бизнес услуга обозначена като WIPO PROOF - Надеждни цифрови доказателства, която предоставя цифров пръстов отпечатък с дата и време на всеки файл, доказващ съществуването му в определен момент. Тази нова услуга допълва съществуващите системи за интелектуална собственост на СОИС и е специално създадена за все по-дигиталния свят, където иновациите и креативността се активират от технологията, големите данни и глобалното сътрудничество. WIPO PROOF предоставя на иноваторите и изобретателите сигурни доказателства, че създаването е съществувало в даден момент от време и може да бъде проверено от всеки. WIPO PROOF е услуга, лесна за използване с изключително достъпна структура на таксите, което я прави полезно допълнение към всяка стратегия за управление на интелектуалната собственост.


Roving семинар на WIPO

Уважаеми потребители,
Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO) кани всички желаещи да вземат участие в първия от рода онлайн семинари Roving, който е час от инициативата за доближаване до услугите на СОИС от заинтересованите лица. По време на семинара експертите от СОИС ще разгледат различни аспекти на предлаганите услуги (Мадридската система за международна регистрация на марки, Договора за патентно коопериране, Хагската система за международна регистрация на индустриални дизайни, и др.), както и мерките, взети във връзка с пандемията COVID-19.
Общата продължителност на всеки семинар ще бъде до 90 минути, като могат да бъдат задавани допълнителни въпроси.
Първият уебинар ще се излъчи на английски език на 26 май 2020 год. от 18 часа (БГ време) (17 ЦЕВ).


ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), WIPO GREEN, 4Ip Council и Vitirover предоставят възможност на всички заинтересовани потребители да вземат участие в онлайн обучение на тема „Състоянието и ускоряването на иновациите в областта на зелените технологии в Европа и извън нея/ The Status and Acceleration of Green Technology Innovation in Europe and Beyond“.
Уебинарът може да бъде полезен за изобретатели, ориентирани към „зелените технологии“, предприемачи, предприятия, академични среди, правителствени и неправителствени организации.
Уебинарът ще се излъчи от 17 до 18:15 часа (БГ време) (16:00 – 17:15 CEST) на 5 май 2020 г.
Уебинарът ще представи различни полезни съвети за еко-иноватори, както и практически уроци от областта на бизнеса със зелени технологии. Ще бъдат представени и начини за използване на интелектуалната собственост, свързана със зелените технологии.
Обучението ще се проведе на английски език. Линк за регистрация, както и допълнителна информация може да намерите на следните адреси:


Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС)

съобщава, че поради необходимостта да се спазват указанията на органите на общественото здравеопазване и след прекъсването на пощенските услуги в много държави, СОИС не е в състояние да изпраща или получава на хартиен носител съобщения до второ нареждане.
Цялата кореспонденция до СОИС трябва да бъде изпращана изключително по електронната поща до wipo.mail@wipo.int, без хартиено копие, до второ нареждане. Това ще даде възможност кореспонденцията да бъде своевременно обработвана от работещите дистанционно служители, в съответствие с протоколите на СОИС за непрекъснатост на работата.
Всички външни официални циркулярни писма и известия от СОИС също ще бъдат изпращани по електронната поща, за да се гарантира надеждната им доставка, без хартиени копия на пощенските адреси. Службите за интелектуална собственост и потребителите на услугите на СОИС в областта на интелектуалната собственост са получили отделно конкретни препоръки относно комуникацията с регистрите на PCT, Мадридската и Хагската спогодби за международната регистрация на марки и дизайни.


ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА СОИС

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) отправя покана към Патентното ведомство на Република България, институции и организации, подкрепящи малките и средни предприятия (МСП) и самите МСП, да вземат участие в онлайн обучение на тема „Инструменти и услуги на СОИС за малките и средни предприятия“. Уебинарът ще се излъчи от 11.00 часа (БГ време) на 25 февруари 2020 г. и е иницииран от Отдела за развити страни и страни в преход към СОИС.

Главната цел на обучението е да повиши осведомеността на МСП относно текущите инструменти и услуги, предлагани от СОИС, както и значението на притежаването на права върху обекти на интелектуалната собственост за разрастването на бизнеса.
Създаването на мрежа от институции, подкрепящи МСП в даден регион, е още една от целите на уебинара.
Обучението ще се проведе на английски език, като за участие е необходимо да се направи регистрация на следния линк:


Присъединяване на Европейския съюз към Женевски акт на Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация

Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) уведоми, че на 26 ноември 2019 г. Европейският съюз депозира своя инструмент за присъединяване към Женевския акт на Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация (Женевски акт на Лисабонската спогодба), приет в Женева на 20 май 2015 г.
С известие № 43 г-н Франсис Гъри оповести, че Женевският акт на Лисабонската спогодба ще влезе в сила на 26 февруари 2020 г., т.е. три месеца след депозирането от петата страна на инструмента й за ратификация или присъединяване.
В тази връзка се припомня, че са депозирани инструменти за ратифициране или присъединяване към Женевския акт на Лисабонската спогодба, както следва:
- на 9 март 2018 г. от Кралство Камбоджа
- на 26 юни 2019 г. от Република Албания
- на 2 октомври 2019 г. от Независимата държава Самоа
- на 8 октомври 2019 г. от Демократична народна република Корея
- на 26 ноември 2019 г. от Европейския съюз.
На 28 септември 2018 г. от Република Кот д'Ивоар също бе депозиран инструмент за присъединяване, но по отношение на Република Кот д'Ивоар като държава-членка на Африканската организация за интелектуална собственост (OAPI), Женевският акт от Лисабонското споразумение ще влезе в сила три месеца след датата, на която OAPI депозира своя инструмент за присъединяване към посочения акт в съответствие с членове 28 и 29 от Женевския акт от Лисабонското споразумение и е постигнат необходимия брой присъединяване/ратификации.


Република Сингапур се присъединява към Споразумението от Локарно

Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) г-н Франсис Гъри, уведоми за депозирането от правителството на Република Сингапур на 19 декември 2019 г. на инструмента за присъединяване към Споразумението от Локарно за международна класификация на промишлените дизайни. Споразумението от Локарно е подписано на 8 октомври 1968 г. и изменено на 28 септември 1979 г. То установява класификация на промишлените дизайни (Класификацията на Локарно). Компетентните служби на договарящите държави трябва да посочват в официалните документи, отразяващи заявяването или регистрацията на промишлените дизайни, номерата на класовете и подкласовете на Класификацията, към които принадлежат продуктите, включващи дизайните.
Споразумението ще влезе в сила по отношение на Република Сингапур на 19 март 2020 г.


Присъединяване на Доминиканската република към Лисабонската спогодба

Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) г-н Франсис Гъри информира за депозирания на 17 октомври 2019 г. от правителството на Доминиканската република акт за присъединяване към Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация, приета на 31 октомври 1958 г., ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г.
Лисабонската спогодба ще влезе в сила по отношение на Доминиканската република считано от 17 януари 2020 г.


Корейската народнодемократична република се присъединява към Женевския акт на Лисабонската спогодба

Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ д-р Франсис Гъри уведоми за депозирането от правителството на Корейската народнодемократична република на акт за присъединяване на 8 октомври 2019 г. към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географски указания, приет в Женева на 20 май 2015 година.


Присъединяване на независимата държава Самоа към Договора за патентно коопериране

Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) г-н Франсис Гъри уведомява за депозирането от страна на правителството на Независимата държава Самоа на 2 октомври 2019 г. на документа за присъединяване към Договора за патентно коопериране (Patent Cooperation Treaty - РСТ), съставен във Вашингтон на 19 юни 1970 г., изменен на 28 септември 1979 г., изменен на 3 февруари 1984 г. и на 3 октомври 2001 г. Договорът за патентно сътрудничество (РСТ) дава възможност да се търси патентна закрила за изобретение едновременно във всяка една от голям брой държави чрез подаване на една международна заявка.
Договорът по отношение на Независимата държава Самоа ще влезе в сила на 2 януари 2020 г.


Самоа се присъедини към Хагската спогодба

Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ д-р Франсис Гъри уведоми за депозирането на 2 октомври 2019 г. от правителството на Независимата държава Самоа на инструмента за присъединяване към Женевския акт на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни, приет в Женева на 2 юли 1999 г. /известен като „Женевски акт“/
Женевският акт ще влезе в сила по отношение на Независимата държава Самоа на 2 януари 2020 г.


Присъединяване на Виетнам към системата за международна регистрация на промишлени дизайни

Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) г-н Франсис Гъри изрази благодарност към министъра на външните работи на Социалистическата република Виетнам и с гордост оповести депозирането на 30 септември 2019 г. на документите за присъединяването на Виетнам към Женевския акт на Хагската спогодба относно международната регистрация на промишлени дизайни, приет в Женева на 2 юли 1999 г. („Женевски акт“).
Приета през 1925 г., Хагската спогодба урежда създаването на международна система за получаване на закрила на промишлен дизайн в няколко договарящи се страни чрез единна международна заявка, подадена в Международното бюро на СОИС в Женева, Швейцария.
Разпоредбите на Женевския акт ще влязат в сила по отношение на Социалистическата република Виетнам на 30 декември 2019 г.


Малайзия се присъедини към Мадридската спогодба за международна регистрация на марките

На 27 септември 2019 г. правителството на Малайзия е депозирало в СОИС инструменти за присъединяване към Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките.
Протоколът ще влезе в сила по отношение на Малайзия на 27 декември 2019 година. Инструментът за присъединяване на Малайзия включва:
-декларация по чл. 5(2)(б) и чл. 5(2)(в) от Протокола за заместване на едногодишния срок за съобщаване на предварителен отказ с 18-месечен и изпращане на предварителен отказ, основан на опозиция след изтичането на 18-месечния срок;
-декларация по чл. чл. 8(7)(а) от Протокола, съгласно която Малайзия желае да получава индивидуална такса, когато е посочена в международна заявка, в последващо посочване или при подновяване на международна регистрация;
-като посочена договаряща страна в заявка за международна регистрация по реда на Протокола изисква декларацията за намерение за използване на марката;
-нотификацията съгласно член 20bis, параграф 6, буква б) от Общия правилник, съгласно която вписването на лицензия в международния регистър няма да има действие в Малайзия.
С присъединяването на Малайзия броят на договарящите страни в Мадридския съюз става 106, покриващи 122 територии по света.
Списък на членовете на Мадридския съюз с информация за датите, на които са станали страна по Мадридската спогодба или Протокола е достъпен на уебсайта на СОИС на следния адрес:


Субрегионален семинар ще предостави информация за услугите, предлагани от Световната организация за интелектуална собственост

Патентното ведомство на Република България (ПВ), съвместно със Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), Женева, организират семинар за услугите, които СОИС предоставя за експортно ориентираните малки и средни предприятия.
Представители на СОИС и международни лектори ще запознаят участниците с възможностите и предимствата на международните системи за закрила на изобретения, марки и дизайни.
Ще бъдат анализирани актуални теми, като конфликта между домейни и интернет базирани търговски марки, и ще бъде направена демонстрация как могат да бъдат използвани глобалните бази данни, инструменти и платформи на СОИС в помощ на малкия и среден бизнес.
Експерти от Патентното ведомство ще запознаят участниците с електронното подаване на заявки за патенти по Договора за патентно коопериране (РСТ).
Представители на бизнеса ще споделят опита си със стратегическото използване на индустриалната собственост в конкурентна среда.
Семинарът ще се проведе на 11 и 12 септември т.г. във Витоша Парк хотел, Студентски град, София.
Участието на семинара е безплатно, но предвид ограничения брой места (до 50 участници) е необходима регистрация до 06 септември или до изчерпване на местата.


Присъединяване на Република Албания към Женевския акт

На 26 юни 2019 г. Правителството на Република Албания е депозирало инструментите си за присъединяване към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските означения, приет в Женева на 20 май 2015 г.
Датата на влизане в сила на Женевския акт ще бъде обявена, след като бъде достигнат броят ратификации или присъединявания, съгласно чл. 29 от Акта.
Към момента освен Албания своите инструменти са депозирали още Камбоджа и Кот д`Ивоар.


Присъединяване на Канада към Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките

На 17 юни 2019 г. Протоколът относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките влезе в сила по отношение на Канада.
Инструментът за присъединяване на Канада включва:
- декларация по чл. 5(2)(б) и чл. 5(2)(в) от Протокола за заместване на едногодишния срок за съобщаване на предварителен отказ с 18-месечен и изпращане на предварителен отказ, основан на опозиция след изтичането на 18-месечния срок;
- декларация по чл. чл. 8(7)(а) от Протокола, съгласно която Канада желае да получава индивидуална такса, когато е посочена в международна заявка, в последващо посочване или при подновяване на международна регистрация;
- нотификацията съгласно член 20bis, параграф 6, буква б) от Общия правилник, съгласно която вписването на лицензия в международния регистър няма да има действие в Канада.
С присъединяването на Канада броят на договарящите страни в Мадридския съюз
става 104.
Списък на членовете на Мадридския съюз с информация за датите, на които са станали страна по Мадридската спогодба или Протокола е достъпен на уебсайта на СОИС на следния адрес:


Антигуа и Барбуда се присъедини към Договора за патентно право, Ницската класификация и Договора от Будапеща

На 25 март 2019 г. островната държава Антигуа и Барбуда е депозирала инструменти за присъединяване към 3 важни международни споразумения в областта на интелектуалната собственост, като същите ще влязат в сила 3 месеца по-късно – на 25 юни 2019 г. По този начин страната официално приема:
- Договора за патентно право (Patent Law Treaty), приет в Женева на 1 юни 2000 г. с цел хармонизиране и оптимизиране на формалните процедури, приложими за националните и регионалните патентни заявки и патенти,
- Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, приета на 15 юни 1957 г., ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и в Женева на 13 май 1977 г. и допълнена в Женева на 28 септември 1979 г. (известна като Ницска класификация) и
- Договора от Будапеща за международното признаване на депозирането на микроорганизми за целите на патентната процедура (1977 г., изменен през 1980 г.).


Албания се присъединява като 29-и член към Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация

Лисабонският Регистър към Световната организация за интелектуална собственост ( СОИС) уведоми за депозирането от правителството на Република Албания на 8 февруари 2019 г. на неговия инструмент за присъединяване към Лисабонската спогодба за защита на наименованията за произход и тяхната международна регистрация („Лисабонска спогодба“).
По отношение на Албания разпоредбите на Лисабонската спогодба ще влязат в сила от 08/05/2019г.
Генералният директор на СОИС г-н Франсис Гъри получи инструмента за присъединяване от посланик Равеса Ллеши, постоянен представител на Албания към Службата на ООН и другите международни организации в Женева.


Кралство Нидерландия се присъедини към Женевския акт на Хагската спогодба

На 18 септември 2018 г. правителството на Кралство Нидерландия депозира своя инструмент за присъединяване към Женевския акт на Хагската спогодба, която управлява система за международна регистрация на промишлени дизайни. Женевският акт на Хагската спогодба е приет на 2 юли 1999 г.


Ислямска Република Афганистан се присъедини към Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките

На 26 март 2018 г. Ислямска Република Афганистан депозира своя инструмент за присъединяване към Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките, приет в Мадрид на 27 юни 1989 г. /Мадридски протокол (1989)/, в изменението му от 3 октомври 2006 г. и от 12 ноември 2007 г.
Мадридският протокол (1989) ще влезе в сила по отношение на Ислямска Република Афганистан на 26 юни 2018 г.


Кралство Камбоджа се присъедини към Женевския акт на Лисабонската спогодба

На 9 март 2018 г. правителството на Кралство Камбоджа депозира своя инструмент за присъединяване към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания, приет на 20 май 2015 г., според който Кралство Камбоджа желае да получи индивидуална такса за покриване на своя разход за разглеждане по същество на всяка международна регистрация.


СОИС организира семинар за Хагската система за международна регистрация на промишления дизайн

Световната организация за интелектуална собственост/СОИС/ организира семинар във връзка с Хагската система за международна регистрация на промишления дизайн, който ще се проведе в централата на СОИС в Женева на 2 ноември 2017г. Семинарът има за цел да актуализира знанията за Хагската система и нейното функциониране и практиката на заявяване сред потребителите и потенциалните заявители.
Краен срок за регистрация 27 октомври 2017 г.
Повече информация можете да намерите на:


МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО ИС СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ДИЗАЙН

Академията на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ информира, че съвместно с университета Тонгджи в Шанхай, КНР, организират „нова“ магистърска програма за обучение по интелектуална собственост със специализация по дизайн. Обучението започва на 18 септември 2017г.
Програмата ще подготвя специалисти с висше образование за работа в университети, изследователско-развойни институти, правителствени институции или организации от областта на интелектуалната собственост и промишлеността. Тя ще включва в обучението и управлението на интелектуалната собственост. Интердисциплинарните курсове от тази програма ще се водят на английски език. Те ще бъдат адаптирани и подходящи за специалисти, завършили бакалавърска степен по икономика, бизнес мениджмънт, бизнес администрация, хуманитарни науки, точни и инженерни науки, и право.
Програмата изисква присъствено време на лекции от септември 2017г. до август 2018г., а от август до декември 2018г. студентите могат да изкарат стажовете си в КНР или на друго място, да подготвят дипломната си работа и да я защитят он лайн или на място. За повече подробности вижте брошурата. За информация относно курса и възможностите за получаване на стипендия научете повече в каталога, публикуван на интернет страницата на Академията на СОИС.
Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2017г.


Д-р Франсис Гъри се срещна със заместник-министъра на външните работи Любомир Иванов

Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ д-р Франсис Гъри се срещна на 1 март 2017г. в Женева с българския заместник-министър на външните работи Любомир Иванов. Двамата са обсъдили въпроси на двустранното сътрудничество между България и СОИС и популяризирането на използването на системата за закрила на интелектуалната собственост у нас.


Покана за участие в Международния салон на изобретенията и иновационните технологии „Архимед“ в Москва

В Москва от 16 до 19 май 2017г., ще се проведе 20-тия Международен салон на изобретенията и иновационните технологии „Архимед“. Той се провежда със съдействието на Световната организация за интелектуална собственост – СОИС.
В последното издание са взели участие представители на повече от 20 държави и 38 региона на Руската федерация.
Освен изложението на изобретения по време на форума ще се проведат Международно изложение на марки и наименования за произход, Международен конгрес на изобретателите, множество семинари, Фестивал на научното и техническо творчество за младежта, бизнес срещи, филмови прожекции по темата и други свързани събития.
Организаторите канят изобретатели, изследователски и развойни центрове и научните и технологични общности и асоциации, производители и търговски компании, предприемачи, иновационни промоутъри, агенции, както и всички заинтересовани да участват в международното събитие.
Повече информация можете да намерите на следния адрес:


СОИС публикува нов брой на бюлетина "Изграждане на уважение към ИС"

В новия брой на бюлетина "Изграждане на уважение към интелектуалната собственост" на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) ще намерите информация за дейности и проведени срещи и събития, състояли се през втората половина на 2016г. Публикувани са и анонси за предстоящото през 2017г.
Бюлетинът можете да намерите на следния адрес:


СОИС публикува обзор по повод 125-та годишнина на Мадридския договор

През 2016г. Световната организация за интелектуална собственост отбеляза 125-та годишнина от подписването на Мадридския договор, с което се поставя началото на Мадридската система.
Повече по въпроса в оригинал ще намерите на сайта на СОИС.


СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (WIPO) съобщава за свободни позиции, които са публикувани на техния сайт

LEGAL OFFICER – P3 - 16336 (FT)

PCT Legal Affairs Section, PCT Legal Division, PCT Legal and International Affairs Department, Patents and Technology Sector

Application Deadline - 03-Jan-2017

DATABASE SPECIALIST – P4 - 16328 (FT)

Systems Management and Integration Section, IT Technical Division, Information and Communication Technology (ICT) Department, Administration and Management Sector

Application Deadline - 13-Jan-2017
Научете повече на следния адрес:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg