ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2022

11.03.2022 г.

Дискусия на СОИС относно интелектуалната собственост и FRONTIER технологиите


11.03.2022 г.

Покана на ЕК за обществена консултация относно Сертификатите за допълнителна закрила


10.03.2022 г.

Покана за EIT Food Government Executive Academy


10.03.2022 г.

Успешен старт на Фонда за МСП 2022 г.


09.03.2022 г.

Обнародвана е новата Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения


09.03.2022 г.

Публична консултация относно списъка за наблюдение на фалшиви и пиратски стоки


09.03.2022 г.

Безплатна програма за подпомагане на иновативни стартиращи предприятия в областта на агрохранителната промишленост - удължен срок


07.03.2022 г.

Инструмент за диагностика на интелектуална собственост за Югоизточна Азия


07.03.2022 г.

Нов инструмент IP Cost tool


25.02.2022 г.

УЕБИНАР относно новата платформа WIPO GREEN на СОИС


25.02.2022 г.

Състезание за младежи по повод Световния ден на интелектуалната собственост


25.02.2022 г.

УЕБИНАР относно ново законодателно предложение на ЕС за закрила на географските означения на занаятчийски и промишлени стоки


Страници:

5 6 7 8 9 10 11 12 13
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg