ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обнародвана е новата Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България Ви уведомява, че в Държавен вестник, бр. 19 от 08.03.2022 г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет № 23 от 2 март 2022 г., за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения.

С Наредбата може да се запознаете на следния линк:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=6067F9C9FB7DBCD7EFEB2E7E8645A3D9?idMat=170571

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg