ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Успешен старт на Фонда за МСП 2022 г.

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Фонда за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), предлага на българските малки и средни предприятия (МСП) възможността да кандидатстват за финансиране в размер на до 2250 € под формата на:

  • Ваучер 1 (Пре-диагностика на интелектуална собственост - IP Scan, марки и дизайн) - до 1500 €
  • Ваучер 2 (патенти) – до 750 €

През м. януари и м. февруари 2022 г. общо 89 български МСП са подали заявление за кандидатстване по програмата.

Ваучер 1 предоставя общо средства до 1500 € на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване само за една, за две или общо за трите видове услуги:

  • 1.Пре-диагностиката на интелектуална собственост (IP scan) -представлява проучване и анализ на потребностите на МСП от закрила на ИС. Услугата се предоставя от Патентното ведомство и е на стойност 500 €, от които се възстановяват 90%.
  • 2.Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и) на национално, регионално или европейско ниво – възстановяват се 75% от платените такси.
  • 3.Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и) на международно ниво - възстановяват се 75% от платените такси.

Ваучер 2 предоставя общо средства до 750 € на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване за регистрация на патент на национално ниво (заявяване, проучване и експертиза, издаване и публикация) - възстановяват се 50 % от платените такси.

През 2021 г. от Фонда за МСП се възползваха повече от 350 български микро, малки и средни предприятия, които подадоха 548 заявки за регистрация на търговски марки и над 71 заявки за регистрация на промишлен дизайн. По този показател България се нарежда на 13-то място сред държавите-членки на ЕС, като изпреварва Швеция, Румъния, Финландия и др.

МСП, които нямат опит в областта на интелектуалната собственост, се насърчават да подават заявление първо за услуга по Пре-диагностиката на интелектуална собственост и едва след това за другите услуги.

Всяко МСП може да кандидатства веднъж годишно за Ваучер 1 и/или Ваучер 2.

За повече сведения:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund

Патентно Ведомство
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg