ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2022

27.04.2022 г.

Симпозиум на СОИС за търговски тайни и иновации 2022


21.04.2022 г.

Информация относно крайния срок за приключване на започналите предиагностики на интелектуалната собственост и подаване на документите за възстановяване на средства


14.04.2022 г.

Ден на отворените врати на интелектуалната собственост по повод Световния ден на интелектуалната собственост


14.04.2022 г.

Патентно ведомство на Република България представя на вниманието на всички заинтересовани лица, информация за предстоящ „Регионален семинар по обществено здраве и интелектуална собственост – актуални проблеми, нужди и решения“


12.04.2022 г.

Обнародвана е новата Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения


08.04.2022 г.

Информация относно броят български малки и средни предприятия подали заявки през месец Март


08.04.2022 г.

Предстоящо обучение - EU Trade Mark (EUTM) and Registered Community Design (RCD) Intensive Programme


07.04.2022 г.

Международна среща на върха на предприемачите и инвеститорите, 11 и 12 юни 2022 г. във Ван, Турция


07.04.2022 г.

Полезно!


06.04.2022 г.

Патентно ведомство на Република България представя на вниманието на всички заинтересовани лица информация относно предстоящ уебинар: 2022 EDITION OF THE EUIPO GUIDELINES: Q & A LIVE SESSION


06.04.2022 г.

Патентно ведомство на Република България представя на вниманието на всички заинтересовани лица покана за представянето на Световния доклад за интелектуална собственост за 2022 г.


06.04.2022 г.

Патентно ведомство на Република България представя на вниманието на всички заинтересовани лица покана на Европейската комисия (ЕК) за оценка на въздействието относно задължителното лицензиране


Страници:

4 5 6 7 8 9 10 11 12
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg