ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нов инструмент IP Cost tool

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България представя на вашето внимание инструмент във връзка с определяне разходи за услуги за интелектуална собственост - IP Cost tool.

Целта на инструмента е да предостави на малки и средни предприятия от Европейския съюз информация за разходите, свързани с регистрацията на обектите на интелектуална собственост в националните ведомства от Югоизточна Азия.

Инструментът е свободно достъпен и предоставя информация относно следните такси по регистрация на търговски марки, патенти, промишлени дизайни, полезни модели и авторски права:

  • Такси за заявяване
  • Такси за експертиза
  • Такси за подновяване
  • Доплащания/изключения
  • Годишни такси

С помощта на този инструмент ще имате възможност да направите оценка на разходите, които са необходими при работа с националните ведомства за интелектуална собственост от Югоизточна Азия, където възнамерявате да правите бизнес!

За подробна информация: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/south-east-asia-ip-sme-helpdesk/ip-cost-tool_en

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg