ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Покана на ЕК за обществена консултация относно Сертификатите за допълнителна закрила

Патентно Ведомство

Сертификатите за допълнителна закрила (SPCs) представляват права върху интелектуална собственост, с помощта, на които патентната закрила обхваща конкретни лекарствени продукти и продукти за растителна защита.

Чрез тази инициатива ще бъде въведен единен сертификат за допълнителна закрила и/или единна процедура за издаване на национални сертификати за допълнителна закрила. Така Сертификатите за допълнителна закрила ще станат по-достъпни и ефективни и ще са от полза за здравния сектор.

Тази покана за представяне на мнения е отворена от 08 Март 2022 до 05 Април 2022 г. Вашето мнение ще бъде взето предвид при по-нататъшното разработване и усъвършенстване на тази инициатива.

Получените коментари ще бъдат публикувани на сайта на ЕК и следва да отговарят на правилата относно коментарите.

Повече информация за инициативата.

За изразяване на становища и коментари последвайте следния линк

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg