ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Покана за EIT Food Government Executive Academy

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България представя на вашето внимание възможност да се присъедините към EIT Food Government Executive Academy 2022 г.

Академията (GEA) е специална програма за консултиране и изграждане на капацитет и запознаване с предизвикателствата, свързани с новостите в хранителните системи, регулациите на стратегиите за интелигентна специализация за изследвания и иновации. На Академията се предоставя възможност да споделяне на добри практики, запознаване с опита на други държави и включване в международна мрежа от експерти, участващи в актуализациите и разработването на оперативните програми на базата на Европейските структурни и инвестиционни фондове, 2021 г. –2027 г.

Петото издание на EIT Food GEA ще бъде онлайн между май и ноември 2022 г.и ще събере представители на публичния сектор от страни от Централна-Източна и Южна Европа (вкл. представители на публични университети и обществени изследователски институти) с експерти от индустрията, академичните среди и европейските институции, работещи в областта на иновациите в селскостопанските храни и продукти.

Крайният срок за кандидатстване е 15 март 2022 г., може да заявите своето участие в Портала на EIT Food GEA - [www], участниците не заплащат такси за обучение.

За повече информация за EIT Food GEA последвайте следния линк: https://gea.eitfood.eu

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg