ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Публична консултация относно списъка за наблюдение на фалшиви и пиратски стоки

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България представя на вниманието на всички заинтересовани лица публикуваните от Европейската комисия (ЕК) отговори на обществената консултация за подготовката на списъка с физически и виртуални пазари на подправени и пиратски стоки за 2022 г.

След публикуване и задълбочена проверка на получената информация, службите на Европейската комисия възнамеряват да публикуват нова версия на актуализацията на своя т. нар. „Списък за наблюдение на фалшификати и пиратство“ към края на 2022 г.

Този списък ще идентифицира и опише най-проблемните пазари и доставчици на услуги, за да насърчи техните оператори и собственици, както и отговорните власти и правителства да предприемат необходимите действия и мерки за намаляване на наличността на стоки или услуги, нарушаващи правата върху интелектуална собственост.

ЕК е предоставила срок до 05 април 2022 г. на всички заинтересовани страни да внасят коментари и предложения относно важна според тях информация за коректната оценка на получените отговори на

TRADE-COUNTERFEIT-AND-PIRACY-WATCH-LIST@ec.europa.eu

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg