ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Информация относно крайния срок за приключване на започналите предиагностики на интелектуалната собственост и подаване на документите за възстановяване на средства

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България предоставя напомнителна информация до всички заинтересовани лица относно крайния срок за приключване на започналите предиагностики на интелектуалната собственост и подаване на документите за възстановяване на средства.

От страна на Фонда за МСП предоставят информация в corrigendum to the Call for Prosals of the SME Fund 2021, че услугите за предиагностика, заявени от МСП, трябва да бъдат напълно завършени най-късно до 01 май 2022 г.,а съответното искане за възстановяване на разходите да бъде подадено от бенефициента до 31 май 2022 г.

Разходите за всички услуги за предиагностика на интелектуална собственсот, които не са завършени преди посочената крайна дата няма да бъдат възстановени.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg