ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство на Република България представя на вниманието на всички заинтересовани лица покана за представянето на Световния доклад за интелектуална собственост за 2022 г.

Патентно Ведомство

Докладът предлага свеж поглед върху ролята на иновациите в пазарните икономики и по този начин насърчава изготвянето на политики, основани на доказателства.

На 7 април 2022 г. ще бъде публикуван Докладът на СОИС за световната интелектуална собственост (WIPR) 2022. Докладът разглежда защо и как критичните технологии се развиват с течение на времето и анализира как събития – като войни или пандемии – влияят върху еволюцията на иновациите. Също така подчертава ролята на политиците, предприятията, университетите и международните и местните общности в стимулирането на технологичните промени през следващите десетилетия.

Събитието за представяне на WIPR 2022 ще се проведе онлайн на 7 април 2022 г. от 14:00 до 16:00 ч., то включва представяне на ключови констатации от доклада, последвано от дискусия на тема „Намираме ли се на кръстопът на големи промени в посоката на иновациите?“

Събитието е отворено за всички заинтересовани лица, след регистрация.

Краен срок за записване: 7 април 2022 г.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg