ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обнародвана е новата Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България Ви уведомява, че в Държавен вестник, бр. 29 от 12.04.2022 г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет № 50 от 7 април 2022 г., за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения.

С Наредбата може да се запознаете на следния линк:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=171834

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg