ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство на Република България представя на вниманието на всички заинтересовани лица покана на Европейската комисия (ЕК) за оценка на въздействието относно задължителното лицензиране

Патентно Ведомство

Към настоящия момент страните от Европейския съюз регулират и прилагат рамката за задължително лицензиране на патенти в Европейския съюз, използвайки различни, фрагментирани процедури, което обаче не е достатъчно ефективно по време на кризи.

Тази инициатива има за цел да оцени ефективността на настоящата процедура на Европейския съюз за задължително лицензиране на патенти за износ в страни с проблеми в общественото здраве (Регламент 816/2006), а също така да преразгледа рамката, така че да бъде адекватно подготвена и координирана за справяне с бъдещи кризи.

Всеки може да изложи мнението си до 29 април 2022 г., използвайки следния линк.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg