ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2021

27.05.2021 г.

Информационен ден „Европейска мрежа за автентичности“ - София


26.05.2021 г.

Информационен ден „Европейска мрежа за автентичности“ - Пловдив


21.05.2021 г.

Нова инструкция за разглеждане на искания за временна закрила на заявки за издаване на ЕП и искания за действие на територията на Република България на издадени ЕП


20.05.2021 г.

Китай се присъединява към TMview


13.05.2021 г.

Провеждане на обществена консултация за защита на географските означения на неселскостопански продукти на европейско ниво, отворена до 22 юли 2021 г.


29.04.2021 г.

Европейски изобретател на годината 2021!


29.04.2021 г.

СЕСИС се свързва с TMVIew и DeasignView посредством блокчейн


29.04.2021 г.

Проучване на ЕПВ и Международната агенция по енергетика подчертава необходимостта от ускоряване на иновациите в технологии за чиста енергия за подобряване на климата


26.04.2021 г.

Днес е Международният ден на интелектуалната собственост


15.04.2021 г.

Съобщение относно официалния бюлетин на Патентно ведомство


09.04.2021 г.

Финансова помощ до 1500 € за българските МСП в областта на индустриалната собственост


02.04.2021 г.

СЕСИС спечели наградата за околна среда ''Златна зелена ябълка''


Страници:

1 2 3 4 5 6 7 8
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
[email protected]