ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Съобщение относно официалния бюлетин на Патентно ведомство

Уважаеми потребители,

Считано от 15 април 2021 г. Патентно ведомство на Република България преминава към публикуване на електронен официален бюлетин. Той е достъпен на Портала за електронни услуги, на следния интернет адрес: https://portal.bpo.bg/bpo-journal/

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg