ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Информационен ден „Европейска мрежа за автентичности“ - Пловдив

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Община Пловдив, организира медийно събитие „Информационен ден“ за представяне на проекта „Европейска мрежа за автентичности“. Събитието ще се проведе на 27 май 2021 г. от 14:30 ч. в Дома на културата „Борис Христов“, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №15.

Реализирането на това събитие е във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Община Пловдив от 22.12.2020 г.

Фокусът на събитието ще бъде върху запознаването на широката общественост със същността на европейската инициатива за гарантиране правата на притежателите върху обекти на интелектуалната собственост, чрез насърчаване закупуването на оригинални стоки и автентични продукти и обединяване на усилията за предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа. Акцентът на Информационния ден ще бъде поставен върху огромните вреди, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява на местното управление, бизнеса и на всеки отделен гражданин.

Опитни експерти на Патентно ведомство на Република България, ангажирани с реализирането на проекта, ще представят информация и материали, свързани с целите, дейностите, заинтересованите групи и лица, както и очакваните резултати от проекта.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg