ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нова инструкция за разглеждане на искания за временна закрила на заявки за издаване на ЕП и искания за действие на територията на Република България на издадени ЕП

Уважаеми потребители,

Патентно ведомство на Република България Ви уведомява, че от 14.05.2021 г. е в сила Инструкция за разглеждане на искания за временна закрила на заявки за издаване на европейски патенти и искания за действие на територията на Република България на издадени европейски патенти, утвърдена със Заповед № З-440/14.05.2021 г. на председателя на Ведомството.

Инструкцията е публикувана на официалната страница на Патентно ведомство на Република България на следния линк - https://www.bpo.bg/bg/obekti/vremenna-zakrila-i-deystvie-na-evropeyski-patent-na-teritoriyata-na-r-balgariya/zakonodatelstvo-zakrial-evro-patent-bg, както и в Официалния бюлетин от 17.05.2021 г.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg