ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Провеждане на обществена консултация за защита на географските означения на неселскостопански продукти на европейско ниво, отворена до 22 юли 2021 г.

Европейската комисия стартира обществена консултация за защита на географските означения на неселскостопански продукти на европейско ниво, която е отворена до 22 юли 2021 г. Комисията кани всички заинтересовани страни - граждани и техни организации, производители - частни лица, компании, по-специално малки и средни предприятия, асоциации или организации, юристи, академици и други заинтересовани страни, да дадат своя принос при провеждането на тази консултация.

Целта на провеждащата се консултация е да се обхванат възгледите на заинтересованите страни по проблемите свързани със съществуващата правна закрила на географските означения за неселскостопански продукти в рамките на вътрешния пазар; ползите и рисковете от действията на ЕС; наличните политически опции, включително контрол и прилагане на бъдеща система за защита на такива продукти в ЕС и потенциалното въздействие на тези опции в политиката.

Всеки заинтересован може да допринесе за тази консултация като попълни онлайн въпросник. Цялата налична информация за това може да се намери на следния интернет адрес: EU-wide protection of geographical indications for non-agricultural products

Консултацията се провежда в периода 29 април – 22 юли 2021 г. (Брюксел (UTC/GMT +2:00)).

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg