ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Жените дизайнери са недостатъчно представени и получават по-ниско заплащане в ЕС, разкрива проучване

Патентно Ведомство

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) публикува първото по рода си проучване относно жените в дизайна, което разкрива значителна разлика между половете и несъответствието в заплащането в сферата на дизайна в рамките на ЕС. Проучването, съвпадащо със Световния ден на интелектуалната собственост, установи, че само 24% от дизайнерите в ЕС са жени и ще са необходими повече от 50 години, за да се преодолее тази празнина със сегашното темпо. Освен това жените дизайнери печелят средно с 12,8% по-малко от колегите си мъже.

Има забележими разлики между държавите - членки на ЕС, като делът на жените дизайнери варира от 17% в Холандия до 33% в Латвия. Проучването на СЕСИС се основава на данни от регистрираните дизайни на Общността (РДО) и установи, че само 21% от дизайните, регистрирани от собственици базирани в ЕС, съдържат поне една жена дизайнер.

Междувременно някои страни извън ЕС имат по-висок дял жени дизайнери, като Южна Корея, Китай и САЩ са установили, че почти половината или около 40% от техните заявления за дизайн са с участието на жени дизайнери.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg