ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Единният патент и Единният патентен съд влизат в сила от 1 юни

Патентно Ведомство

На 1 юни стартира Единният патент и започва работата на Единния патентен съд. Това е най-голямата реформа на Европейската патентна система от близо 50 години насам и България е част от нея.

Новият Единен патент(Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 г. ще даде възможност за получаване на патентна закрила в до 25 държави-членки на Европейския съюз, чрез подаване на една единствена заявка до Европейското патентно ведомство. По този начин системата на единния патент ще позволи на компаниите и изобретателите да обхванат по-голямата част от държавите от ЕС с една заявка за европейски патент като една територия. Новата патентна реформа ще предоставя възможност за решаване на патентни спорове пред специален европейски орган – новия Единен патентен съд. До момента, ако даден патент се оспорва в няколко различни държави членки на ЕС, притежателят може да получи няколко различни съдебни решения.

Пакетът за патентна реформа включва и Споразумението относно Eдинен патентен съд. Този съд, създаден с международно споразумение, подписано на 19 февруари 2013 г., ще има специална юрисдикция по патентни спорове.

Влизането в действие на Единния патентен съд ще позволи на притежателите на патенти да получават по-бърза и по-експертна правна защита на своите права при патентни спорове, при това за територията на държавите членки на Споразумението, които до момента са 17. Това ще създаде унифицирана съдебна практика в областта на патентните спорове и ще намали значително разходите за процесуално представителство на засегнатите страни на територията на отделните държави.

Очаква се въвеждането на Единния патент да се отрази благоприятно на европейската икономика, защото това е стъпка към създаване на единен технологичен пазар, улесняващ транзакциите в голям икономически регион. Промяната идва на 50-ата годишнина от подписването на Европейската патентна конвенция. 

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg