ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проф. Д-р Владя Борисова, председател на Патентно ведомство и Ивета Истилиянова - заместник-председател, взеха участие в официалното събитие за старта на Единната патентна система

Патентно Ведомство

Започна нова ера за европейското патентно право с влизането в сила на единната патентна система от 1 юни. Това е най-най-значимата реформа на европейското патентно право от десетилетия насам, съобщава проф. Борисова. Началото бе официално обявено на 1 юни в Мюнхен.

България е една от 17-те държави на ЕС, които са участвали активно в изграждането на системата на единния патент и Единния патентен съд.

„Като активен участник в процеса имахме възможност да вземем участие и в събитието по повод официалния старт на новите институции”, сподели проф. Владя Борисова, председател на Патентно ведомство на Р България. „Единният патентен съд ще осигури единна централизирана платформа за патентни спорове в цяла Европа и ще разглежда както искове за нарушение, така и за отмяна. Новата система ще осигури патентна защита във всички участващи държави - членки на ЕС, чрез една единствена заявка за патент, подадена в Европейското патентно ведомство.“, допълва проф. Борисова.

Единният патентен съд ще се произнася по нарушенията и валидността както на патентите с единно действие, така и на "класическите" европейски патенти и ще се състои от съдии от всички участващи държави-членки на Европейския съюз, в това число български.

„Очаква се въвеждането на Единния патент да се отрази благоприятно на европейската икономика, защото това е стъпка към създаване на единен технологичен пазар, улесняващ транзакциите в голям икономически регион.”, коментира проф. Борисова. “По време на събитието в Мюнхен заедно с колегите ни от участващите страни-членки обсъдихме въвеждане на новата система и ролята на Единния патентен съд“, допълни проф. Борисова. 

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg