ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Информационен ден „Европейска мрежа за автентичности“ се проведе в Търговище

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Община Търговище, организираха медийно събитие „Информационен ден“ за представяне на проекта „Европейска мрежа за автентичности“. Събитието се проведе на 17 май 2023 г. в Славейковото училище – част от музейния комплекс в Търговище.

Фокусът бе върху запознаването на широката общественост със същността на европейската инициатива за гарантиране правата на притежателите върху обекти на интелектуалната собственост, чрез насърчаване закупуването на оригинални стоки и автентични продукти и обединяване на усилията за предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа. Акцентът на Информационния ден беше поставен върху огромните вреди, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява на местното управление, бизнеса и на всеки отделен гражданин.

Само уважавайки своята автентичност, своята същност, своята стойност, можем да вървим напред – и като индивидуални личности, и като местна общност, и като бизнес, и като творци.", каза кметът Дарин Димитров.

Опитни експерти на Патентно ведомство на Република България, ангажирани с реализирането на проекта, представиха информация и материали, свързани с целите, дейностите, заинтересованите групи и лица, както и очакваните резултати от проекта.

Реализирането на това събитие е във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Община Търговище от 02.11.2022 г.   

Линк към събитието:
https://www.youtube.com/watch?v=pGsKsW6EwcI

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg