ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ще заработи хъб по интелектуална собственост към Софийски университет

Хъб по интелектуална собственост и трансфер на технологии ще бъде създаден в Института по право, икономика и интелектуална собственост в Софийския университет „Св. Климент Охридски” в сътрудничество с Патентно ведомство на Р България и Европейското патентно ведомство, реши Министерският съвет.

Хъбът ще свърже науката с индустрията чрез закрила, управление и технологичен трансфер на интелектуалната собственост върху научноизследователските разработки, технологии и иновации.

Меморандумът за разбирателство между Министерството на образованието и науката, Софийския университет, Патентното ведомство на България и Европейското патентно ведомство беше одобрен от Министерския съвет на 11 май. С изпълнението на Меморандума ще продължи сътрудничеството между подписващите го институции в областта на образованието и обучението по теми, свързани с интелектуалната собственост и трансфера на технологии.

Целта на бъдещия хъб ще бъде подготовката на професионалисти в областта на интелектуалната собственост и трансфера на технологии. Той ще предоставя обучения и експертиза, подходяща патентна информация за научноизследователска и развойна дейности, и свързания с това трансфер на технологии за иновации, конкурентоспособност и икономически растеж.

Администрирането на хъба ще бъде поето от Института по право, икономика и интелектуална собственост, а Европейското патентно ведомство ще подпомага дейността му чрез предоставяне на експертиза в областта на интелектуалната собственост и обучения.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg