ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СЕСИС с отворен онлайн курс по основни въпроси на интелектуалната собственост

Патентно Ведомство

В контекста на Европейската година на уменията (2023 г.), с която ЕК постави фокус върху двойния преход – зелена и дигитална трансформация на икономиката, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) стартира първия модул на масивен отворен онлайн курс по основни въпроси на интелектуалната собственост.

Целта е да се подобрят уменията в областта на интелектуалната собственост на всички обучаеми - от ученици в средните училища и студенти във висшите учебни заведения до всички заинтересовани лица без предишни познания в тази област. Този първи модул е посветен на основите на интелектуалната собственост, а следващите модули с по-задълбочена информация ще станат достъпни през следващите месеци. След завършването на всеки модул обучаемият ще получи сертификат.

Стартирането на курса съвпада със срещата на Мрежата IP in Education, която се провежда във Варшава, Полша, на 25 и 26 май 2023 г. Организатори на събитието са полското Министерство на образованието и науката и Полското патентно ведомство. В срещата ще вземат участие представители на министерствата на образованието на държавите - членки на ЕС, ведомствата за интелектуална собственост и други съответни органи в областта на образованието. Основната среща ще се проведе в хибриден формат.

Ще бъдат обсъдени националните учебни програми и развитието на умения по отношение на знанията за интелектуална собственост, особено във все по-дигитален контекст. Дневният ред включва също и презентации на последните дейности на домакините, актуална информация от Европейската комисия, относно новопубликувания пакет за цифрови умения и Европейската година на уменията, както и подробности от Съвместния изследователски център, който се отнася до коалицията „Образование за климата". Освен това Европейският институт за иновации и технологии ще покани членовете на мрежата да допринесат за инициативата му „Таланти в дълбоките технологии", чиято амбиция е до 2025 г. да бъдат обучени 1 милион души в областта на дълбоките технологии. Службата на Общността за сортовете растения също ще обяви плановете си за изготвяне на учебни материали за правата на сортовете растения в сътрудничество с EUIPO.

IP in Education продължава да развива уменията на учителите в областта на интелектуалната собственост чрез своите специализирани сесии за обучение на учители. Сред тях е едно, което се проведе в рамките на срещата на мрежата във Варшава на 24 май 2023 г., както и други през първата половина на 2023 г. в Испания, Малта и Финландия.

На уебсайта IdeasPowered@School, могат да бъдат намерени преведените и на украински език учебни материали на „Интелектуална собственост в образованието“.

Линк към курса (IP Essentials MOOC - Module 1): https://euipo.europa.eu/knowledge/enrol/index.php?id=4933

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg