ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Жените учени с важна роля в развитието на изобретателството

Патентно Ведомство

Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) – София, организира Кръгла маса на тема: „Жените и лидерството в професионалното висше образование, в бизнеса и в обществените среди“. Дискусионният форум бе открит от г-жа Десислава Радева и очерта приоритетите за публични политики, осигуряващи равни възможности за професионална реализация на жените.

Кръглата маса събра представители на академичните среди, бизнеса, държавната администрация, Българска народна банка, депутати от последното Народно събрание и представители на медиите.

„България има с какво да се похвали. На първо място сме в света по участие на жените в сектора на комуникационните и информационните технологии с представеност на 28%. В областта на науката, делът на жените е 49%. В българското законодателство задължението за равнопоставеност е заложено навсякъде, но въпреки това се наблюдават разлики в условията, които се предлагат на жените и на мъжете. Това е нещо, което трябва да се взема под внимание при формирането на публични политики“, посочи заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Надя Клисурска.

Председателят на Патентно ведомство на Република България проф. д-р Владя Борисова представи ролята и значението на жените учени за развитието на технологиите и иновациите и изрази вяра, че в българското професионално образование и научноизследователска дейност те ще продължат да заемат важна роля в разработването на обществено значими технологични иновации.

България е от положителните примери за ангажираността на жените в бизнеса, професионалното образование и научната дейност, но има пространство за допълнително подобряване на равнопоставеността между половете, бе основното наблюдение, споделено от участниците в кръглата маса.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg