ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РОЛЯТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА „SPINOFF BULGARIA“

Патентно Ведомство

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия съвместно с Българска асоциация за изкуствен интелект, Биотехнологичен и здравен клъстер България и Община Бургас бяха организатори на първото издание на Международната конференция в рамките на инициативата “Spinoff Bulgaria”, която се проведе в периода 1-2 септември 2022 г. в Международен конгресен център - Бургас.

Патентното ведомство на Република България беше представено от председателя проф. д-р Владя Борисова, която взе участие в панела Secret Ingredients II – The Role of Intellectual Property, с доклад на тема: “IP for Spinoff“. В своята презентация проф. Борисова засегна въпроси, свързани със значението и ролята на интелектуалната собственост за технологичния трансфер и създаването на spinoff компании; икономическите ползи от закрилата и управлението на интелектуалната собственост за бизнеса и университетите; изключителния характер на правото на интелектуална собственост и неговия икономически израз – търговския монопол; ролята на интелектуалната собственост за генерирането на свръхпечалба; политиката за интелектуална собственост на университетите; закона за научните изследвания и иновациите.

Целта на конференцията бе да създаде устойчива Spinoff Еко система и култура, чрез която до 2030 г. да бъдат пуснати над 100 нови технологични Startup-и, произхождащи от науката, университетите или съществуващите корпорации. Основен акцент беше поставен на академичния трансфер на технологии и корпоративни Spinoff програми, инвестиции и иновации на ранен етап и новата европейска иновационна стратегия.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg