ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Централна патентна библиотека представи нова публикация в областта на индустриалната собственост - книгата „Патентните претенции“ на Мария Златарева

Патентно Ведомство

На 12 септември 2022 г., в залата на Централната патентна библиотека беше представена книгата „Патентните претенции“ с автор Мария Златарева. Авторът е дългогодишен, доказал се експерт в областта на индустриалната собственост с експертна практика в Патентно ведомство. На събитието присъстваха патентни представители, адвокати, експерти и специалисти от областта на индустриалната собственост, представители на академичната общност, студенти и докторанти.

Събитието бе открито от председателя на Патентно ведомство проф. д-р Владя Борисова, която отправи приветствени думи към присъстващите и изрази своята надежда, че днешното събитие е крачка в посока на създаване и представяне пред обществеността на все повече публикации в областта на индустриалната собственост, с ценен принос както за теорията, така и за практиката. „Обменът на опит и знания е сигурният път към успешната експертиза, особено в област като изобретенията, където всяко едно техническо решение е потенциална иновация и двигател на икономическия растеж. Библиотеката на Патентно ведомство е хранилището на тези знания, научните знания тук са извор, от който могат да се черпят иновативни идеи и творческо вдъхновение.“. Представената разработка предоставя знания за специалистите как по-лесно да подходят към съставянето на патентните претенции. Книгата е особено подходяща за използване от тези от тях, които отскоро са стартирали работата си в областта на изобретенията, както и от тези, на които би им била от полза при разрешаването на някои специфични случаи.

Книгата проследява изискванията в българския Закон за патентите и регистрацията на полезните модели, съобразени със същите към претенциите на Европейското патентно ведомство и на Федералната служба за интелектуална собственост на Руската федерация - като избрани посочени ведомства, съгласно разпоредбите на Договора за патентно коопериране (РСТ).

Книгата завършва със задача, целяща да провери придобитите знания в хода на нейното прочитане, чиито отговор е поместен на задната корица.

„Патентните претенции“ от Мария Златарева е достъпна за всеки заинтересован читател в Централна библиотека на Патентно ведомство на Република България.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg