ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Симпозиум на СОИС за търговски тайни и иновации 2022

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България има удоволствието да Ви информира за предстоящ Симпозиум на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за търговски тайни и иновации 2022, който е отворен за обществеността.

Събитието ще се проведе в хибриден формат на 23 и 24 май 2022 г.

На Симпозиума ще се обсъди ролята на системите за търговска тайна в подкрепата на иновациите и споделянето на знания в бързо променящата се иновационна екосистема.

Присъединете се към изтъкнати международни лектори и панелисти, за да проучите актуалните теми за търговските тайни – един от най-старите инструменти за управление на знанията.

Работните езици на симпозиума ще бъдат английски, френски и испански със симултанен превод.

За подробна информация и регистрация, като караният срок е 6 май 2022: https://www.wipo.int/meetings/en/2022/symposium-trade-secrets.html

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg