ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство на Република България организира поредица от уебинари

Патентно Ведомство

От 30 август до 2 септември 2022 г. Патентно ведомство на Република България организира поредица от уебинари на следните теми:

„Доказване на реалното използване на марка“

„Абсолютни основания за отказ на марка“

„Обща комуникация СР11 – нови видове марки: разглеждане на формални изисквания и основания за отказ и недействителност“

„Обща комуникация СР12 – доказателства в производството по обжалване на марка“

Уебинарите имат за цел да повишат информираността, както и да осигурят теоретични и практически знания, свързани с марката като обект на индустриална собственост.

Информация във връзка с регистрацията и линк за конкретния уебинар ще бъдат публикувани допълнително.

Приканваме участниците след събитието да попълнят анкетата за обратна връзка.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg