ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Президентът на Европейското патентно ведомство беше преизбран за още 5 години

Патентно Ведомство

На 29 и 30 юни в гр. Мюнхен, Германия се проведе Административния съвет на Европейската патентна организация (ЕПО). Като пълноправен член на Европейския съюз и на ЕПО, Република България участва редовно в работата на Специалния съвет и Административния съвет към ЕПО със своя делегация, в който взе участие председателят на Патентно ведомство на Република България, г-жа Таня Найденова.

На заседанията са взети решения, които освен дейността на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), касаят и дейността на националните ведомства. Държавите-членки на Европейската патентна организация гласуваха за още един петгодишен мандат на президента на Европейското патентно ведомство, Антонио Кампинош, започващ на 1 юли 2023 г.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg