ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Международно изложение за изобретения ARCA 2022

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България има удоволствието да Ви информира за предстоящото 20-то издание на Международното изложение за изобретения, което ще се проведе от 13 до 15 октомври 2022 г. в Загреб, Хърватия.

Изложението ще представи иновации от Хърватия и света и ще включва значителен брой иновации, които са резултат от креативността на отделни хора, екипи в компании, академичната общност и други структури на обществото, както и иновации, които са резултат от знанията и изобретателността на млади хора от образователната система.

Насърчаването на иновациите и новаторството чрез изложби и тематични конференции е важен принос за развитието на иновационната култура в обществото като цяло.

Иновативното развитие на обществото и укрепването на икономиката чрез създаване на продукти с по-висока добавена стойност е предпоставка за по-висок стандарт на живот.

За допълнителна информация: https://www.ifia.com/mobile_event/arca-zagreb-croatia/

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg