ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административния комитет на Единния патентен съд

Патентно Ведомство

На 8 юли 2022 г. в Люксембург се проведе Административния комитет на Единния патентен съд (ЕПС).

Съгласно Решение на Министерски съвет № 130 от 2020 г. национален представител на Република България в Административния комитет и в Бюджетния комитет на ЕПС е председателят на Патентно ведомство на Република България.

Г-жа Таня Найденова, председател на Патентно ведомство на Р България беше на чело на българската делегация, която участва във вземането на решения по време на работната среща на представители на Административния комитет. На срещата бяха обсъдени и взети решения свързани с подготовката работата на ЕПС.

Единният патентен съд се очаква да започне своята работа през 2023 г., като негова основна цел ще бъде да създаде унифицирана съдебна система по патентни спорове, която ще прекрати необходимостта от водене на съдебни патентни спорове в различните държави членки. Ще се повиши правната сигурност чрез хармонизирана съдебна практика в областта на нарушението и валидността на патентите, както и ще се хармонизира материалното патентно право, свързано с обхвата и ограниченията на предоставените права, както и средствата за защита в случаи на нарушение на патенти.

Очаква се следващата среща на Административния комитет да се проведе през м. септември т.г.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg