ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Покана за обществено допитване за допълнително проучване на приложението на Директивата на ЕС за упражняването на правата върху интелектуална собственост

Патентно ведомство информира заинтересованите лица и компании, че на 24 май 2023 г. беше публикувана покана на Европейската комисия за участие в обществено допитване за последващо проучване относно прилагането на Директивата за упражняването на правата върху интелектуална собственост (IPRED) и принос към подготвяния пакет мерки за борба с подправените стоки.

Проучването има за цел да направи оценка на ситуацията по отношение на начина, по който конкретните мерки и принципи, предвидени в IPRED, се прилагат и използват в различните държави-членки, като се вземат предвид Насоките на Комисията от 2017 г. относно IPRED. То ще предостави правни и политически препоръки за това какви подобрения могат да бъдат извършени, за да се засилят допълнително ефикасността, ефективността и баланса на настоящата рамка за гражданско правоприлагане на IPRED, заложени в предстоящия набор от инструменти на ЕС за борба с фалшифицирането.

По-специално, проучването ще оцени и ще даде препоръки за политиката относно принципа на пропорционалност в член 3, параграф 2 от IPRED, обмена на информация и защитата на данните и разходите за унищожаване на стоки, предмет на нарушение на единния пазар. Освен това в него ще бъдат предприети последващи действия, във връзка с проучването на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) от 2021 г. относно динамичните блокиращи съдебни разпореждания в ЕС по отношение на правата върху индустриална собственост и ще бъде представена актуализация на проучването от 2016 г. относно организациите за поддържане на патенти в ЕС.

Линк към поканата за общественото допитване(https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=147317).

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg