ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На вниманието на заинтересованите страни - онлайн семинар по медиация и арбитраж, организиран от СОИС

Патентно Ведомство

Центърът за Арбитраж и Медиация към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO), организира онлайн семинар по медиация и арбитраж, който ще се проведе от 28 до 30 ноември 2023 г., от 10:00 до 12:00 СЕТ.

Целта на семинара е да насърчи разбирането на участниците по отношение на възможностите за алтернативно решаване на спорове (ADR) в областта на интелектуалната собственост и технологиите. Програмата е фокусирана върху провеждането на процедури за медиация, арбитраж и ускорен арбитраж при международни спорове в областта на интелектуалната собственост и технологиите. Участниците ще получат и насоки за изготвяне на клаузи за алтернативно разрешаване на спорове.

Семинарът е предназначен за адвокати по арбитраж и интелектуална собственост, представители по интелектуална собственост (ПИС) и за представители на бизнеса или техни съветници, желаещи да се запознаят с процесите на международно посредничество и арбитраж.

Участието в семинара е безплатно, регистрацията вече е отворена.

Допълнителна информация за събитието, можете да намерите на следния линк:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg