ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство проведе обучение на тема: „Търговската марка и промишленият дизайн като средство за бизнес комуникация в социалните мрежи“

Патентно Ведомство

На 17 ноември в залата на Централната патентна библиотека се проведе обучение на тема „Търговската марка и промишленият дизайн като средство за бизнес комуникация в социалните мрежи“, организирано от Патентно ведомство, в изпълнение на Договора за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС).

В семинара взеха участие около 50 ученици и техни учители от 9-ти, 10-ти и 11-ти клас на столичните средни училища - 51 СУ „Елисавета Багряна“, специалности „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“ и 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, паралелка с изучаване на китайски език.

Събитието беше открито от председателя на Патентно ведомство проф. д-р Владя Борисова. Тя приветства участниците и подчерта, че поредицата от обучения, в полза на образователните институции, които Ведомството провежда, имат за цел да популяризират сред учащите се значението на интелектуалната собственост, как тези знания да им помогнат в тяхното бъдещо развитие като творци и как създадените от тях продукти да получат правна закрила, а те като техни създатели да печелят от това.

Обучението беше проведено от експерти от Патентно ведомство по теми, свързани със заявяване и регистрация на търговски марки; промишленият дизайн като знак за отличителността на продуктите и бизнеса; примери за провокативни търговски послания, противоречащи на морала и добрите нрави; подходи при позиционирането на търговската марки и промишления дизайн в социалните мрежи за целите на бизнес рекламата.

По време на практическата част от обучението, учениците бяха разпределени в четири съревноваващи се екипа. Отборите имаха за задача да изготвят и презентират реклама в социалните мрежи на създадена от тях компания. Участниците демонстрираха богата обща култура, изключителна креативност, иновативен подход, презентационни умения, работа в екип и добри идеи в областта на индустриалната собственост.

На отборите бяха връчени специални награди, а всички участници получиха сертификат от името на Патентно ведомство на Република България. 

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg