ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Фонда за МСП, с удоволствие Ви уведомява, за възможността за кандидатстване за безвъзмездна помощ по Ваучер 1

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Фонда за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), с удоволствие Ви уведомява, за възможността за кандидатстване за безвъзмездна помощ по Ваучер 1, считано от 09.11.2022 г.

*Ваучер 1 - предоставя общо средства до 1500 евро на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване само за една, за две или общо за трите видове услуги:

  1. Пре-диагностиката на интелектуална собственост (IP scan) -представлява проучване и анализ на потребностите на МСП от закрила на ИС. Услугата се предоставя от Патентното ведомство и е на стойност 500 евро, от които се възстановяват 90%.
  2. Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и) на национално, регионално или европейско ниво – възстановяват се 75% от платените такси.
  3. Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и) на международно ниво - възстановяват се 75% от платените такси.

*Ваучер 2- предоставя общо средства до 750 евро на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване за регистрация на патент на национално ниво (заявяване, проучване и експертиза, издаване и публикация) - възстановяват се 50 % от платените такси.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg