ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЕК ИНИЦИРА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2017/1001 ЗА МАРКАТА НА ОБЩНОСТТА

Европейската комисия инициира обществена консултация с цел извършване на оценка в съответствие с чл. 210 от Регламент (ЕС) № 2017/1001 за марката на Общността. Оценката обхваща прилагането на регламента, както и преглед на правната рамка за сътрудничество между Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и централните служби за индустриална собственост на държавите-членки, включително Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс, като се обръща специално внимание на механизма за финансиране, заложен в чл. 152 от същия регламент. Целта е дългосрочен мониторинг на въздействието, ефективността и ефикасността на Службата (EUIPO) и нейните работни практики, за да може в крайна сметка да се изчисли има ли необходимост от промяна в мандата на Службата и какви биха били финансовите последици от една такава промяна.

Като част от процеса на иницииране на обществена консултация ЕК публикува „Покана за представяне на доказателства“ (‘CallforEvidence’) чрез портала си „Have Your Say“. Целта на ЕК е чрез тази „покана“ да събере обратна връзка от обществеността и заинтересованите страни. ‘CallforEvidence’ включва описание на инициативата и определяне на ключовите елементи на планираната оценка. Срокът за предоставяне на обратна връзка е до 5 декември 2022 г.

Поканата може да бъде достъпена от тук:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13629-Evaluation-of-Regulation-EU-2017-1001-on-the-European-Union-trade-mark_en

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg