ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

По-малко от 1 на 7 изобретатели в Европа са жени

Патентно Ведомство

Ново проучване от Европейското патентно ведомство установява, че 13,2% от изобретателите в Европа са жени. Проучването, първото по рода си, публикувано от ЕПВ, се основава на процента на жените изобретатели, посочени във всички патентни заявки към ЕПВ от 1978 г. до 2019 г. То подчертава, че докато делът на жените изобретатели в Европа нараства през последните десетилетия (от само 2% в края на 70-те години на миналия век до 13,2% през 2019 г.), остава силна разлика между половете.   

Проучването има за цел да предостави на политиците и на широката общественост информация и сведения относно пола и патентоването в Европа. То предоставя данни за жени изобретатели в различни страни, периоди от време, технологични области и профили на заявители на патенти.   

Според проучването делът на жените изобретатели в Европа (13,2% през 2019 г.) е по-висок от този в Япония (9,5%), но под този в Южна Корея (28,3%), Китай (26,8%) и САЩ (15,0%) %).   

За периода от 2010 г. до 2019 г. в класацията на държавите-членки на ЕПВ Латвия (30,6%), Португалия (26,8%), Хърватия (25,8%), Испания (23,2%) и Литва (21,4%) имат най-висок дял жени изобретатели, докато Германия (10,0%), Люксембург (10,0%), Лихтенщайн (9,6%) и Австрия (8,0%) имат най-нисък дял.   

   

Процент жени изобретатели по държави-членки на ЕПВ, 2010-19

Процент жени изобретатели по държави-членки на ЕПВ, 2010-19

   

Проучването установява, че химията се откроява като технологичен сектор с най-висок дял жени изобретатели - 22,4%, докато машинното инженерство (5,2%) има най-нисък дял. В сектора на химията, заявките за патенти в областта на биотехнологиите и фармацевтичните продукти са над 30% жени изобретатели.   

Докладът също така подчертава, че заявките за патенти от университети и научноизследователски организации имат значително по-голям дял жени изобретатели (19,4% през 2010-19 г.), отколкото тези от частния бизнес (10,0%). Жените са предимно част от екип изобретатели, отколкото като самостоятелни изобретатели.    

За достъп до резултатите от цялото проучване:    

https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet....

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg