ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОМЕНИ В КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА С МЕЖДУНАРОДНОТО БЮРО НА СОИС

Патентно ведомство на Република България представя на вниманието на всички заинтересовани лица информация относно предстоящи промени в кореспонденцията с Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

На 1 февруари 2023 г. влизат в сила новите промени в раздел 11 от Административните разпоредби за прилагане на Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марки, които въвеждат комуникацията с Международното бюро на СОИС да бъде извършвана единствено по електронен път. В тази връзка се изисква от всички притежатели и пълномощници да бъде предоставен адрес на електронна поща (e-mail), ако такъв все още не е представен.

Проверката дали е посочен имейл адрес за дадена международна регистрация, може да се осъществява на следния адрес: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#, а в случай, че такъв е посочен, неговата актуализация може да бъде поискана на следния адрес https://www.wipo.int/madrid/en/manage /.

Международното бюро на СОИС изгражда цифрова работна среда за потребителите на Мадридската система, която ще осигури директна електронна комуникация и надеждни онлайн услуги и инструменти за оптимално потребителско използване. Притежателите и пълномощниците, които са посочили имейл адрес и имат създаден акаунт в СОИС, скоро ще се възползват от възможността да управляват своето портфолио и да извършват транзакции онлайн по бърз, сигурен и надежден начин.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg