ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство на Република България и Висше училище по телекомуникации и пощи на 10 май 2022 г. подписаха Меморандум за сътрудничество

Патентно Ведомство

Водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие и повишаване на конкурентоспособността на Българската икономика е необходимо взаимодействие и партньорство между академичните и държавните институции, проф. д-р Владя Борисова - Председател на Патентно ведомство на Република България и проф. д-р Миглена Темелкова – Ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи подписаха Меморандум за сътрудничество на 10 май 2022 г.

Партньорството ще се състои в съвместно предоставяне и обмен на информация насочена към осъществяване на експертизна или друг вид дейност съгласно компетентностите им с цел насърчаване на заявителската активност на обекти на индустриална собственост, както и провеждането на съвместни обучения и създаване на менторска програма във връзка със закрила и защита на интелектуалната собственост.

Патентно Ведомство
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg