ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Онлайн поредица от семинари относно разликата между половете в интелектуалната собственост в Европейския регион

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България има удоволствието да Ви информира запровеждането на семинар, организиран от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), относно разликата между половете в интелектуалната собственост, който ще се проведе виртуално на 31 май и 1 юни 2022 г.

Тези виртуални семинари, обединяват заинтересованите страни в иновационната екосистема, с цел повишаване осведомеността, оценяване количествено и качествено и обсъждане на политики и други действия, които да доведат до действия за справяне с разликата между половете в областта на ИС.

Това е вторият от поредицата онлайн семинари по темата за разликата между половете в областта на ИС. Първата серия от семинари от поредицата се фокусира върху региона на Америка и се проведе на 12 и 14 октомври 2021 г. Вижте записите на първия и втория панел за региона на Америка.

Този семинар също ще се състои от два панела. Първият панел ще събере създателите на политики в областта на ИС от европейския регион, за да споделят своите най-добри практики за справяне с разликата между половете в областта на ИС. Ще последва втори панел с дискусия между икономисти от различни служби за интелектуална собственост, както и от частния сектор, университети и изследователски институции, които изучават пресечната точка на ИС и разликата между половете.

Програмата и допълнителна информация за това как да се свържете с всеки панел са достъпни на уебсайта на СОИС: https://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/news/2022/news_0004.html

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg