ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На 12 септември от 16 ч. Патентно ведомство ще представи книга „Патентните претенции“

Патентно Ведомство

В книгата „Патентните претенции“, издадена през 2022 г., авторът споделя своя дългогодишен опит за съставяне на патентни претенции. Представен е анализ и практически подход с множество примери от различни области на техниката.

Целта е публикацията да допринесе за по-лесния подход на специалистите към съставянето на патентните претенции. Книгата е особено подходяща за използване от специалисти, отскоро стартирали работата си в областта на защитата на изобретенията, а и би улеснила тези, които вече имат опит, но които не са се сблъсквали с някои специфични случаи. Доколкото българското и европейското законодателство допускат изобретателите или предприятията да се представляват сами пред собствените си ведомства, насоките, дадени в настоящата книга, биха били полезни и за тях.

Изложението е изградено върху изискванията, посочени в действащия „Закон за патентите и регистрацията на полезните модели“, обнародван, ДВ, бр. 27 от 2 април 1993, в сила от 1 юни 1993, изменен и допълнен многократно, последна публикация на измененията ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г., наричан нататък ЗПРПМ. Съобразени са и са посочени и изискванията към претенциите на Европейското патентно ведомство и на Федералната служба по интелектуална собственост на Руската федерация, които две ведомства са посочени в Договора за патентно коопериране (РСТ) като възможни за избор международен проучвателен орган за заявки, подадени от български заявители. Разбира се, включени са и всички изисквания, посочени в този договор.

Заповядайте на представянето на книгата от нейния автор в библиотеката към сградата на Патентно ведомство в гр. София на 12 септември 2022 г. от 16 ч.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg